jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora veronensis A. Massal.

wielosporek weroaski