jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora albomarginata (H. Magn.) Clauzade et Cl. Roux

wielosporek obrzeżony