grzyby.pl

Bryoria tatrica (Motyka) Bystrek

włostka tatrzaaska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka Tatarkiewicza (Bryoria tatarkiewiczii)

występowanie