grzyby.pl
niejadalny

Trametes gibbosa (Pers.) Fr. (1838)

wrośniak garbaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trametes Trametes Trametes TrametesTrameteswrośniak płowy (Trametopsis cervina)wrośniak szorstki (Trametes hirsuta)
Trametes gibbosa (wrośniak garbaty)
pokrój; 30.11.2002, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Trametes gibbosa (wrośniak garbaty)
pory

owocnik

Trametes gibbosa (wrośniak garbaty)
Trametes gibbosa (wrośniak garbaty)
Owocnik stosunkowo duży, 80 – 100 (120) mm szerokości, wystaje na 50 – 120 (200) mm i stosunkowo gruby10 – 40 (80) mm grubości; półkolisty, konsolowaty, bocznie przyrośnięty do drewna, górna powierzchnia zwykle płaska, czasem z garbkiem u nasady, zwykle wyrasta po kilka owocników obok siebie; górna powierzchnia owocnika nierówna, brodawkowana lub pofałdowana, dość wyraźnie strefowana, barwy od białej przez szarą do żółtawej, białoorzechowej lub rdzawocynamonowej, dzięki rozwojowi glonów pomiędzy włoskami także zielona lub sinawa; gęsto pokryta aksamitnymi lub filcowatymi włoskami (0.1 – 0.5 mm długości), z wiekiem wyłysiała; brzeg z wiekiem pofalowany, tępy, z wiekiem cienki, czasem rudobrunatny.

space

Miąższ biały, jednorodny; świeży łykowaty i soczysty; suchy lekki i korkowaty; w centrum do 30 mm grubości, na brzegu 2 – 3 mm grubości; zapach bardzo słaby, grzybowy; bez wyróżniającego się smaku.

Fruitbody relatively large, 80 – 100 (120) mm across, projecting 50 – 120 (200) mm and 10 – 40 (80) mm thick; subspherical, bracketlike, stalkless, upper surface usually flat, sometimes with a basal umbo, usually several sporocarps grow closely together; upper surface of the sporocarp uneven, verrucose or folded-wrinkled, quite distinctively zoned, from white through gray to yellowish, white-nutty or rusty-cinnamon, due to the presence of algae in the hairs also green or bluish; densely velutinous or tomentose (hairs 0.1 – 0.5 mm long), glabrescent; margin with age undulating, obtuse, with age thin, sometimes red-brown.

space

Flesh white, homogeneous; fresh tough and succulent; dry light and corky; in the centre up to 30 mm thick, in the margin 2 – 3 mm thick; smell very weak, fungoid; lacking a distinctive taste.

występowanie

Pospolity w lasach grabowych i bukowych. Owocniki roczne, ale dość trwałe, wyrastają na martwym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza grabu, buka, rzadziej olszy, topoli lub brzozy, rzadko na osłabionych drzewach.

Common on hornbeam and beech. Sporocarps annual, quite persistent, grows on dead wood of broadleaf trees, mainly on hornbeam, beech, rarely ash, poplar or birch, rarely on weaken trees.

wartość

Wywołuje zgniliznę typu białego.

Causes white soft-rots.
Duże huby z silnie wydłużonymi porami, często przechodzącymi w blaszki to np. pospolite: gmatwek dębowy (Daedalea quercina) i blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulina)/

Other common big polypores with lamellae hymenophore are: gmatwek dębowy (Daedalea quercina) i blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulina).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021130.4.02 - Trametes gibbosa (wrośniak garbaty); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
021130-4
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #7