Trametes gibbosa (wrośniak garbaty)
pokrój

owocnik

Trametes gibbosa (wrośniak garbaty)
pory
Trametes gibbosa (wrośniak garbaty)
pory; w zbliżeniu
Owocnik stosunkowo duży, 80-100(120) mm szerokości, wystaje na 50-120(200) mm i stosunkowo gruby10-40(80) mm grubości; półkolisty, konsolowaty, bocznie przyrośnięty do drewna, górna powierzchnia zwykle płaska, czasem z garbkiem u nasady, zwykle wyrasta po kilka owocników obok siebie; górna powierzchnia owocnika nierówna, brodawkowana lub pofałdowana, dość wyraźnie strefowana, barwy od białej przez szarą do żółtawej, białoorzechowej lub rdzawocynamonowej, dzięki rozwojowi glonów pomiędzy włoskami także zielona lub sinawa; gęsto pokryta aksamitnymi lub filcowatymi włoskami (0.1-0.5 mm długości), z wiekiem wyłysiała; brzeg z wiekiem pofalowany, tępy, z wiekiem cienki, czasem rudobrunatny.

space

Miąższ biały, jednorodny; świeży łykowaty i soczysty; suchy lekki i korkowaty; w centrum do 30 mm grubości, na brzegu 2-3 mm grubości; zapach bardzo słaby, grzybowy; bez wyróżniającego się smaku.

Fruitbody relatively large, 80-100(120) mm across, projecting 50-120(200) mm and 10-40(80) mm thick; subspherical, bracketlike, stalkless, upper surface usually flat, sometimes with a basal umbo, usually several sporocarps grow closely together; upper surface of the sporocarp uneven, verrucose or folded-wrinkled, quite distinctively zoned, from white through gray to yellowish, white-nutty or rusty-cinnamon, due to the presence of algae in the hairs also green or bluish; densely velutinous or tomentose (hairs 0.1-0.5 mm long), glabrescent; margin with age undulating, obtuse, with age thin, sometimes red-brown.

space

Flesh white, homogeneous; fresh tough and succulent; dry light and corky; in the centre up to 30 mm thick, in the margin 2-3 mm thick; smell very weak, fungoid; lacking a distinctive taste.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity w lasach grabowych i bukowych. Owocniki roczne, tworzone latem i jesienią, dość trwałe, wyrastają na martwym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza grabu, buka, rzadziej olszy, topoli lub brzozy, rzadko na osłabionych drzewach lub na drzewach iglastych.
Common on hornbeam and beech. Sporocarps annual, quite persistent, grows on dead wood of broadleaf trees, mainly on hornbeam, beech, rarely ash, poplar or birch, rarely on weaken trees.

znaczenie gospodarcze

Causes white soft-rots.

uwagi

Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
Lenzites betulinus (blaszkowiec drobnozarodnikowy) · na omszonym pniu dębu, las mieszany
Daedalea quercina (gmatwek dębowy)
Daedalea quercina (gmatwek dębowy) · liczna grupa owocników na pniaku dębowym
Duże huby z silnie wydłużonymi porami, często przechodzącymi w blaszki to np. pospolite: gmatwek dębowy (Daedalea quercina) i blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulinus)/
Other common big polypores with lamellae hymenophore are: gmatwek dębowy (Daedalea quercina) i blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulinus).

wybrane okazy · selected collections

#7
02 11 30 - 4
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji