grzyby.pl

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden

włochatka ciemna, brunatka włochata
Funalia extenuata (Durieu & Mont.) Domański
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, na cmentarzach, drzewach przydrożnych; na pniakach, na pniach żywych i martwych drzew liściastych; owocniki w ciągu całego roku. Częściej na pogórzu i w górach.W lasach liściastych, na cmentarzach, drzewach przydrożnych; na pniakach, na pniach żywych i martwych drzew liściastych; owocniki w ciągu całego roku. Częściej na pogórzu i w górach.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem