grzyby.pl

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden

włochatka ciemna, brunatka włochata
Funalia extenuata (Durieu & Mont.) Domański
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych, na cmentarzach, drzewach przydrożnych; na pniakach, na pniach żywych i martwych drzew liściastych; owocniki w ciągu całego roku. Częściej na pogórzu i w górach.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Coriolopsis gallica na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-85 340797 CB-24 250364 CE-01 238075 DA-80 272690 150486 DE-75 141686 DE-76 119654 154317 GC-43 266695

 ID119654  Coriolopsis gallica; Garnek, woj. śląskie, DE-76; 2008.10.25; las mieszany; na pniu liściastego kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/KK/9.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 213232

ID141686 Coriolopsis gallica; Rzerzęczyce, woj. śląskie, DE-75; 2009.08.15; przy lokalnej drodze; na pniu liściastego w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 265443 fot. 265444 fot. 265445 fot. 265446

ID150486 Coriolopsis gallica; Gdańsk Brętowo, DA-80; 2009.10.24; Składowisko drewna zwożonego z miasta,parków; na kłodach topolowych kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/286892.html
uwagi: fot. 287805
fot. 287806
fot. 287807

ID154317 Coriolopsis gallica; Garnek, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-76; 2009.09.12; las mieszany; na kłodzie drzewa liściastego w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 299879 fot. 299880 fot. 299881

ID238075 Coriolopsis gallica; Stawy Milickie, pow. milicki, woj. dolnośląskie, CE-01; 2014.05.03; grobla stawu droga gruntowa; przydrożny jesion kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/668704.html
uwagi: zdjęcia w wątku

ID250364 Coriolopsis gallica; Trzebuń, obejście remizy strażackiej, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2014.11.08; park; drweniana ławka kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 717849fot. 717850fot. 717851fot. 717852

ID266695 Coriolopsis gallica; Łosinka, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-43; 2015.09.03; park na terenie cerkwi; zmurszały pień lipy kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy A.K., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 782496 fot. 782497

ID272690 Coriolopsis gallica; TPK Gdańsk Jaśkowy Las Teatr Leśny, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2015.11.19; buczyna; na drewnianej, topolowej ławce jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 807742fot. 807743fot. 807744fot. 807745

ID340797 Coriolopsis gallica; 1km na pnzach. od Wielichówka, gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.12.13; szczątkowy ols z zamierającymi jesionami,dębami, olchami; zamierający jesion kilkanaście owocników w grupie, część zrośniętych ze sobą; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: Włochatka ciemna
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1196704.htmlfot. 1196806fot. 1196807fot. 1196808przebarwienie po KOHfot. 1196809

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji