grzyby.pl

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.

włóknouszek lejkowaty, szczeciniak filcowaty
Coltricia tomentosa (Fr.) Murrill · Inonotus tomentosus (Fr.) Teng [główna w czekliście] · Mucronoporus tomentosus (Fr.) Ellis et Everh.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Onnia tomentosa (włóknouszek lejkowaty)
05.08.2000, HSM, Trutnov, Czechy; copyright © by Jiři Kovač

owocnik

Owocniki jednoroczne, zbudowane z trzonu i kapelusza. Kapelusz okrągły lub owalny, czasem pozrastane po kilka, 30-100 mm średnicy, płaski; żółtobrążowy, cynamonowobrązowy, niewyraźnie koncentrycznie strefowany, na brzegu jaśniejszy; powierzchnia aksamitna, pafałdowana, nierówna, guźlasta; brzeg ostry i pofalowany.

Hymenofor porowaty, zbiegający po trzonie. Pory szare do szarobrązowych, pory okrągławe lub kanciaste, większe w kierunku brzegu, 2-4 na mm. Rurki do 5 mm długości.

Trzon rdzawobrązowy; 30-40 x 15-20 mm, stożkowaty, czasami ekscentryczny; powierzchnia aksamitna.

Miąższ złotożółty; korkowaty, wyschnięty twardy; zapach przyjemny, przypominający curry; smak łagodny.Owocniki jednoroczne, zbudowane z trzonu i kapelusza. Kapelusz okrągły lub owalny, czasem pozrastane po kilka, 30-100 mm średnicy, płaski; żółtobrążowy, cynamonowobrązowy, niewyraźnie koncentrycznie strefowany, na brzegu jaśniejszy; powierzchnia aksamitna, pafałdowana, nierówna, guźlasta; brzeg ostry i pofalowany.

space

Trzon rdzawobrązowy; 30-40 x 15-20 mm, stożkowaty, czasami ekscentryczny; powierzchnia aksamitna.

space

Sporocarps annual, comprise a stipe and a cap. The cap round or oval, sometimes several concrescent, 30-100 mm in diameter, plane; yellow-brown, cinnamon-brown, indistinctly concentrically zoned, at margin lighter-coloured; surface velvety, undulating, uneven, tuberculate; margin sharp and undulating.

Hymenophore porous, decurrent. Pores grey to grey-brown, pores roundish or angular, larger towards the margin, 2-4 per mm. Tubes up to 5 mm long.

Stipe rusty-brown; 30-40 x 15-20 mm, conic, sometimes eccentric; surface velvety.

Flesh golden yellow; corky, tough when dry; odour pleasant, reminding of curry; taste mild.

Sporocarps annual, comprise a stipe and a cap. The cap round or oval, sometimes several concrescent, 30-100 mm in diameter, plane; yellow-brown, cinnamon-brown, indistinctly concentrically zoned, at margin lighter-coloured; surface velvety, undulating, uneven, tuberculate; margin sharp and undulating.

space

Stipe rusty-brown; 30-40 x 15-20 mm, conic, sometimes eccentric; surface velvety.

space

zarodniki

Zarodniki szerokoelipsoidalne, owalne, gładkie, żóławe, z ziarnistą zawartością, 4-6 x 3-3.5 µm.Zarodniki szerokoelipsoidalne, owalne, gładkie, żóławe, z ziarnistą zawartością, 4-6 x 3-3.5 µm.
Spores broadly ellipsoid, ovoid, smooth, yellowish, with granulose content, 4-6 x 3-3.5 µm.
Spores broadly ellipsoid, ovoid, smooth, yellowish, with granulose content, 4-6 x 3-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. W ciągu roku, pojedynczo lub w dużych grupach, pasożytuje na korzeniach drzew iglastych, głównie świerka, powodując zamieranie drzewa.Rzadki. W ciągu roku, pojedynczo lub w dużych grupach, pasożytuje na korzeniach drzew iglastych, głównie świerka, powodując zamieranie drzewa.
Rare. Throughout the year, solitary or gregarious, parasite of the roots of the conifers, especially spruce, causing gradual death of a tree.
Rare. Throughout the year, solitary or gregarious, parasite of the roots of the conifers, especially spruce, causing gradual death of a tree.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

znaczenie gospodarcze

Wywołuje białą zgniliznę drewna.Wywołuje białą zgniliznę drewna.
Causes white soft-rot.
Causes white soft-rot.
Podobny pokrój ma stułka piaskowa (Coltricia perennis), ta jednak ma wyraźnie koncentrycznie strefowany kapelusz i żółobrązowe, rdzawobrązowe hymenium; jej owocnik jest mniej masywny.Podobny pokrój ma stułka piaskowa (Coltricia perennis), ta jednak ma wyraźnie koncentrycznie strefowany kapelusz i żółobrązowe, rdzawobrązowe hymenium; jej owocnik jest mniej masywny.
Similar stułka piaskowa (Coltricia perennis), which, however, has a distinctly concentrically zones cap and yellow-brown, rusty-brown hymenium; its sporocarp is less massy.
Similar stułka piaskowa (Coltricia perennis), which, however, has a distinctly concentrically zones cap and yellow-brown, rusty-brown hymenium; its sporocarp is less massy.