grzyby.pl

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.

włóknouszek lejkowaty, szczeciniak filcowaty
Coltricia tomentosa (Fr.) Murrill · Inonotus tomentosus (Fr.) Teng [gł. w czekl.] · Mucronoporus tomentosus (Fr.) Ellis et Everh.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Onnia tomentosa (włóknouszek lejkowaty)

owocnik

Owocniki jednoroczne, zbudowane z trzonu i kapelusza. Kapelusz okrągły lub owalny, czasem pozrastane po kilka, 30-100 mm średnicy, płaski; żółtobrążowy, cynamonowobrązowy, niewyraźnie koncentrycznie strefowany, na brzegu jaśniejszy; powierzchnia aksamitna, pafałdowana, nierówna, guźlasta; brzeg ostry i pofalowany.

space

Trzon rdzawobrązowy; 30-40 x 15-20 mm, stożkowaty, czasami ekscentryczny; powierzchnia aksamitna.

space

Sporocarps annual, comprise a stipe and a cap. The cap round or oval, sometimes several concrescent, 30-100 mm in diameter, plane; yellow-brown, cinnamon-brown, indistinctly concentrically zoned, at margin lighter-coloured; surface velvety, undulating, uneven, tuberculate; margin sharp and undulating.

space

Stipe rusty-brown; 30-40 x 15-20 mm, conic, sometimes eccentric; surface velvety.

space

zarodniki

Zarodniki szerokoelipsoidalne, owalne, gładkie, żóławe, z ziarnistą zawartością, 4-6 x 3-3.5 µm.
Spores broadly ellipsoid, ovoid, smooth, yellowish, with granulose content, 4-6 x 3-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. W ciągu roku, pojedynczo lub w dużych grupach, pasożytuje na korzeniach drzew iglastych, głównie świerka, powodując zamieranie drzewa.
Rare. Throughout the year, solitary or gregarious, parasite of the roots of the conifers, especially spruce, causing gradual death of a tree.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

znaczenie gospodarcze

Wywołuje białą zgniliznę drewna.
Causes white soft-rot.

uwagi

Coltricia perennis (stułka piaskowa)
Coltricia perennis (stułka piaskowa) · na poboczu drogi, na piasku, w pobliżu sosen
Podobny pokrój ma stułka piaskowa (Coltricia perennis), ta jednak ma wyraźnie koncentrycznie strefowany kapelusz i żółobrązowe, rdzawobrązowe hymenium; jej owocnik jest mniej masywny.
Similar stułka piaskowa (Coltricia perennis), which, however, has a distinctly concentrically zones cap and yellow-brown, rusty-brown hymenium; its sporocarp is less massy.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Onnia tomentosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

351029 BD-07 160898 CA-98 202682 178122 CB-16 204849 CB-48 176774 CE-37 190399 DA-82 325191 DA-84 204287 DD-07 269976 DE-46 326008 DE-56 184754 DG-01 161071 EB-89 250841 GC-02 170857 251843 GC-11 144842

ID144842 Inonotus tomentosus; Trasa Supraśl -Majówka, około 1 km. na południowy -wschód od leśniczówki Krasny Las, GC-11; 2009.08.16; Bardzo stary las puszczański, mieszany(przewaznie: świerk grab, dąb); Na korzeniach świerka. Cztery owocniki na korzeniqch potężnego pniaka po świerku. Tuż obok bo nie dalej jak 50 m. - 3 owocniki na żywym świerku.; leg. Mirosław Gryc; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK-zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: Dodatkowe informację i zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/263418.html

ID160898 Onnia tomentosa; Zakrzewo, woj. wielkopolskie, BD-07; 2009.09.18; las mieszany z przewagą sosny; na pniaku sosny trzy owocniki; leg. Lucyna Michałowska; det. Lucyna Michałowska; eksykat: Tak, wyślę do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: 100 metrów dalej, takie samo siedlisko- jeden starszy owocnik.
fot. 321539 fot. 321540 fot. 321541

ID161071 Onnia tomentosa; góra Tuł, przy szlaku turystycznym prowadzącym ze schroniska Tuł na Małą Czantorię, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-01; 2009.09.23; las lisciasty bukowy z domieszką jarzębiny, z pojedynczym świerkiem; pozornie na ziemi dwa owocniki; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 322344 fot. 322345

 ID170857  Onnia tomentosa; 4.5 km na wschód od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010.08.11; Stary puszczański las mieszany; Dwa stanowiska obok siębie: stare owocniki na pniu ściętego świerka, a tuż obok , owocniki młode na korzeniach żywego. w sumie kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/12.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: OWOCNIKI STARE
fot. 361728


OWOCNIKI MŁODE

fot. 361729 fot. 361730 fot. 361731 fot. 361732

ID176774 Onnia tomentosa; Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2010.09.24; las sosnowy; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 379747 fot. 379748

ID178122 Onnia tomentosa; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.10.10; las mieszany z przewagą sosny; na pniu sosny jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 383669 fot. 383670

ID184754 Onnia tomentosa; 400 m S, leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.03.27; las mieszany -dąb, jodła, brzoza, i inne; pozornie na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: n
uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/403954.html

ID190399 Onnia tomentosa; 1100 m na S-E od Podjaworka (przysiółek Żdżar), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.27; las świerkowo-sosnowy; na korzeniach, w pobliżu pnia świerka i sosny (drzewa usychają) pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 241. Gmina Bolesławiec. Omówione w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/439062.html. Zdjęcia 1-3 na świerku, 4-6 na sośnie.
fot. 439456 fot. 439457 fot. 439458 fot. 439459 fot. 439460 fot. 439461

ID202682 Onnia tomentosa; Babi Dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2012.08.15; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; pień świerka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/506939.html
uwagi: fot. 507007

ID204287 Onnia tomentosa; Kąty Rybackie, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-84; 2012.09.01; bór sosnowy z domieszkami liściastymi; na pniaku po ściętej sośnie dwa owocniki (1 bardzo mały); leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: Foto i zebranie owocnika 12 września
fot. 513247 fot. 513248
spód:
fot. 513249 fot. 513250

ID204849 Onnia tomentosa; Rezerwat Czapliniec w Wierzysku, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-16; 2012.09.05; las bukowo-sosnowy; żywa sosna dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu Czapliniec w Wierzysku
uwagi: fot. 515564 fot. 515565

ID250841 Onnia tomentosa; Puszcza Piska Nadl. Strzałowo, pow. mrągowski, woj. war-maz, EB-89; 2013.09.13; bór bagienny, świerk, sosna, brzoza; świerk jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. D. Karasiński; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 719304 fot. 719305

 ID251843  Onnia tomentosa; 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2014.09.01; fragment lasu o charakterze boru sosnowego; na korzeniach starej sosny około 25-30 owocników wokół sosny; leg. Mirosław Gryc; det. Darek Karasiński; eksykat: BGF0004141, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/698013.html

ID269976 Onnia tomentosa; Koszelówka, pow. płocki, woj. mazowieckie, DD-07; 2015.10.04; dąb, sosna, brzoza; pień sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy B.G., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 795269fot. 795270

ID325191 Onnia tomentosa; Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. Pomorskie, DA-82; 2019.08.20; park, sosna, brzoza; pień sosny kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1087545fot. 1087546

ID326008 Onnia tomentosa; 0,5 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2019.08.31; obrzeża boru sosnowego -sosna, dąb; pozornie na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 48,2" N i 19st 29' 48,2" E

fot. 1096174 fot. 1096175 fot. 1096176
siedlisko
fot. 1096177

ID351029 Onnia tomentosa; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie; 2021.10.10; buk, sosna, brzoza; pnie sosen kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski;
uwagi: fot. 1276455fot. 1276456fot. 1276457

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji