grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.

włóknouszek lejkowaty, szczeciniak filcowaty
Inonotus tomentosus (Fr.) Teng
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Onnia tomentosa (włóknouszek lejkowaty)
05.08.2000, HSM, Trutnov, Czechy; copyright © by Jiři Kovač

owocnik

Owocniki jednoroczne, zbudowane z trzonu i kapelusza. Kapelusz okrągły lub owalny, czasem pozrastane po kilka, 30 – 100 mm średnicy, płaski; żółtobrążowy, cynamonowobrązowy, niewyraźnie koncentrycznie strefowany, na brzegu jaśniejszy; powierzchnia aksamitna, pafałdowana, nierówna, guźlasta; brzeg ostry i pofalowany.

space

Trzon rdzawobrązowy; 30 – 40 x 15 – 20 mm, stożkowaty, czasami ekscentryczny; powierzchnia aksamitna.

space

Sporocarps annual, comprise a stipe and a cap. The cap round or oval, sometimes several concrescent, 30 – 100 mm in diameter, plane; yellow-brown, cinnamon-brown, indistinctly concentrically zoned, at margin lighter-coloured; surface velvety, undulating, uneven, tuberculate; margin sharp and undulating.

space

Stipe rusty-brown; 30 – 40 x 15 – 20 mm, conic, sometimes eccentric; surface velvety.

space

zarodniki

Zarodniki szerokoelipsoidalne, owalne, gładkie, żóławe, z ziarnistą zawartością, 4 – 6 x 3 – 3.5 µm.

Spores broadly ellipsoid, ovoid, smooth, yellowish, with granulose content, 4 – 6 x 3 – 3.5 µm.

występowanie

Rzadki. W ciągu roku, pojedynczo lub w grupach, pasożytuje na korzeniach drzew iglastych, zwłaszacza świerku, powodując zamieranie drzewa.

Rare. Throughout the year, solitary or gregarious, parasite of the roots of the conifers, especially spruce, causing gradual death of a tree.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Wywołuje białą zgniliznę drewna.

Causes white soft-rot.

uwagi

Podobny pokrój ma stułka piaskowa (Coltricia perennis), ta jednak ma wyraźnie koncentrycznie strefowany kapelusz i żółobrązowe, rdzawobrązowe hymenium; jej owocnik jest mniej masywny.

Similar stułka piaskowa (Coltricia perennis), which, however, has a distinctly concentrically zones cap and yellow-brown, rusty-brown hymenium; its sporocarp is less massy.