występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na torfowiskach, w wilgotnych lasach, w miejscach podmokłych, z olszami i wierzbami; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2640]
    Hebeloma pusillum J.E. Lange · publikacje: Bujakiewicz 2004, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Sumorok i in. 2008, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Friedrich 2020

znaleziska Hebeloma pusillum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 318816

ID318816 Hebeloma pusillum; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.10.07; Zarośla wierzbowe - mokradło w nowinie dębowej.; Ziemia - przy korzeniach wierzby. Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. B. Łyszkowska, P. Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji