grzyby.pl

Hebeloma pusillum J.E. Lange

włośnianka malutka
Hebelomatis pusillum (J.E. Lange) Locq.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hebeloma Hebeloma Hebeloma HebelomaHebelomawłośnianka drobniutka (Hebeloma pumilum)włośnianka korzeniasta (Hebeloma radicosum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na torfowiskach, w wilgotnych lasach, w miejscach podmokłych, z olszami i wierzbami; sierpień-październik.Na torfowiskach, w wilgotnych lasach, w miejscach podmokłych, z olszami i wierzbami; sierpień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem