grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora macrospora (Hepp) Bagl.

wielosporek większy
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek opalony (Acarospora insolata)wielosporek ptasi (Acarospora nitrophila)