jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora macrospora (Hepp) Bagl.

wielosporek większy