jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora sinopica (Wahlenb.) Körb.

wielosporek żelazisty