grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora sinopica (Wahlenb.) Körb.

wielosporek żelazisty
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek szorstki (Acarospora peliscypha)wielosporek nikły (Acarospora tongleti)