Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas et R. Haller Aar. ex Bon

wodnicha atramentowa

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.16 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
W lasach iglastych na wapiennym podłożu, pod jodłami.