jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora tongleti Hue

wielosporek nikły