grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora tongleti Hue

wielosporek nikły
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek żelazisty (Acarospora sinopica)wielosporek opylony (Acarospora umbilicata)