grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.

włostka wełnista
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka Kümmerlego (Bryoria kuemmerleana)włostka Motyki (Bryoria motykana)