grzyby.pl

Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.

włostka wełnista
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka Kümmerlego (Bryoria kuemmerleana)włostka Motyki (Bryoria motykana)

występowanie