grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora nitrophila H. Magn.

wielosporek ptasi
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek większy (Acarospora macrospora)wielosporek rozsiany (Acarospora oligospora)