jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora nitrophila H. Magn.

wielosporek ptasi