grzyby.pl

Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.

włostka brązowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka gniazdowa (Bryoria furcellata)włostka spleciona (Bryoria implexa)

występowanie