red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich

wrośniaczek żelatynowaty białak szarzejący
Poria lindbladii (Berk.) Cooke · Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden