grzyby.pl

Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich

wrośniaczek żelatynowaty, białak szarzejący
Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden [główna w czekliście] · Poria lindbladii (Berk.) Cooke
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈