grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich

wrośniaczek żelatynowaty, białak szarzejący
Poria lindbladii (Berk.) Cooke · Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden (główna w czekliście)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈