grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich

wrośniaczek żelatynowaty, białak szarzejący
Poria lindbladii (Berk.) Cooke · Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden
Polyporaceae Polyporaceae Polyporaceae PolyporaceaePolyporaceaewrośniaczek sosnowy (Diplomitoporus flavescens)hubiak pospolity (Fomes fomentarius)