jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora erythrocarpa (Malbr.) Hue

wielosporek rumiany