grzyby.pl

Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.

włostka ciemniejsza
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka Zofii (Bryoria sophiae)włostka Tatarkiewicza (Bryoria tatarkiewiczii)

występowanie