grzyby.pl

Bryoria flexuosa (Motyka) Bystrek

włostka pogięta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka turniowa (Bryoria chalybeiformis)włostka gniazdowa (Bryoria furcellata)

występowanie