jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria flexuosa (Motyka) Bystrek

włostka pogięta