grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria flexuosa (Motyka) Bystrek

włostka pogięta
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka turniowa (Bryoria chalybeiformis)włostka gniazdowa (Bryoria furcellata)