grzyby.pl

Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw.

włostka gniazdowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka pogięta (Bryoria flexuosa)włostka brązowa (Bryoria fuscescens)

występowanie