grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw.

włostka gniazdowa
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka pogięta (Bryoria flexuosa)włostka brązowa (Bryoria fuscescens)