grzyby.pl

Rhodocybe truncata (Schaeff.) Singer

włośnianka kakaowa
Hebeloma truncatum (Schaeff.) P. Kumm. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych, na piaskach, z sosnami i brzozami, także z modrzewiami.W lasach iglastych, na piaskach, z sosnami i brzozami, także z modrzewiami.