grzyby.pl

Dichostereum durum (Bourdot et Galzin) Pilát

widłoszczetka twarda
Asterostromella dura Bourdot et Galzin · Vararia dura (Bourdot et Galzin) Boidin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dichostereum Dichostereum Dichostereum DichostereumDichostereumDichostereum effuscatumwidłoszczetka północna (Dichostereum boreale)
Dichostereum durum (widłoszczetka twarda)
01.12.2014, Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, Góra Gniazdo; copyright © by Jacek Soboń
Dichostereum durum (widłoszczetka twarda)
Dichostereum durum (widłoszczetka twarda)
XL
Dichostereum durum (widłoszczetka twarda)
XL
Dichostereum durum (widłoszczetka twarda)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20141201.01012014-2JS.jsb - Dichostereum durum (widłoszczetka twarda); Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, Góra Gniazdo
141201-01012014-2JS
det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, Góra Gniazdo/ #5