grzyby.pl

Anthoporia albobrunnea (Romell) Karasiński et Niemelä

wonnoporka białobrązowa, jamczatka białobrunatna, jamkówka białobrązowa
Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

opis

Często spotykana jest podobna jamkokora rzędowa (Neoantrodia serialis). Też rośnie na pniach drzew iglastych, zwykle na drewnie świerkowym, ma tendencję do tworzenia wąskich, odgiętych kapelusików.
Owocnik rozpostarty, młody ściśle przyrośnięty, wysychając luźno przyrośnięty do podłoża; do 5 mm grubości; brzeg płonny, czasem szeroki i wełnisty; młody owocnik miękki, suchy twardy.

Pory białe, z wiekiem w rdzawobrązowe plamy i brązowiejące; 3-5 na mm; okrągłe do kanciastych, na pionowym podłożu wydłużone; ściany rurek cienkie. Rurki 1-3 mm długości, białe do bladobrązowych.

Miąższ watowaty, 0.5-3 mm grubości, białawy, ochrowy, z ciemną, cynamonowobrązową strefą w części przylegającej do podłoża.Owocnik rozpostarty, młody ściśle przyrośnięty, wysychając luźno przyrośnięty do podłoża; do 5 mm grubości; brzeg płonny, czasem szeroki i wełnisty; młody owocnik miękki, suchy twardy.

space

Miąższ watowaty, 0.5-3 mm grubości, białawy, ochrowy, z ciemną, cynamonowobrązową strefą w części przylegającej do podłoża.

zarodniki

Zarodniki wydłużone, fasolkowate do cylindrycznych, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, cienkościenne, 5-7 × 1.5-2 µm.Zarodniki wydłużone, fasolkowate do cylindrycznych, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, cienkościenne, 5-7 × 1.5-2 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.42 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Bardzo rzadka. Owocniki roczne, wyrastają na drewnie drzew iglastych, głównie sosny.Bardzo rzadka. Owocniki roczne, wyrastają na drewnie drzew iglastych, głównie sosny.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

znaczenie gospodarcze

W Polsce podlega ochronie gatunkowej.

Powoduje brunatną zgniliznę drewna.W Polsce podlega ochronie gatunkowej.

space