grzyby.pl

Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw.

włostka turniowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka cieniutka (Bryoria capillaris)włostka pogięta (Bryoria flexuosa)

występowanie