grzyby.pl

Scutellinia scutellata (L.) Lambotte

włośniczka tarczowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
na porośniętym mchem pniaku sosny
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
na porośniętym mchem pniaku sosny
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
szczecinki
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
zarodniki
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
worki
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
na porośniętym mchem pniaku sosny

opis

Owocnik początkowo kulisty, potem miseczkowaty, w końcu tarczkowaty, z uniesionym brzegiem, 5-10(20) mm średnicy, bez trzoneczka; wnętrze miseczki jaskrawo szkarłatne; na krawędzi miseczki gęsty wieniec szczeciniastych włosków, 1-2 mm długości, barwy ciemnobrązowej, czarnej; zewnętrze miseczki brązowawe z drobnymi czarnobrązowymi szczecinkami.
Sporocarp initially spherical, later cup-like, finally disk-shaped, with turned-up margin, 5-10(20) in diameter, stalkless; innef surface bright scarlet; margin thickly ciliate with dark brown, black bristlelike hairs, 1-2 mm long; outer surface of the cup brownish with tiny black-brown bristlelike hairs.

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, hialinowe, z drobnymi brodawkami, 19-21 × 10-12 µm. Worki 8-zarodnikowe.
Spores broadly ellipsoid, hyaline, finely verrucose, 19-21 × 10-12 µm. Asci 8-spored.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Pospolita. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, zwykle w grupach owocników, także zachodzących na siebie, na zbutwiałym drewnie i jego resztkach (także zagrzebanych w ziemi) drzew liściastych i iglastych.
Common. Fruitbodies grow spring-autumn, usually gregarious, also overlapping, on decaying wood and its remains (also buried in the ground) of deciduous and coniferous trees.

uwagi

Jest kilka pokrewnych gatunków, odróżnialnych po cechach mikroskopowych - ornamentacji i wielkości zarodników, oraz po budowie szczecinek.
There are several allied species, distinguished microscopically by ornamentation and spore size, and by the setae.

wybrane okazy · selected collections

#14
05 09 14 - 9
/Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt/
#3
04 06 19 - 2
/luzni les, Svaty Jur, Słowacja/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji