grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Pyronemataceae » Scutellinia »

Scutellinia scutellata (L.) Lambotte

włośniczka tarczowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scutellinia Scutellinia Scutellinia ScutelliniaScutelliniaScutellinia barlaewłośniczka szorstkozarodnikowa (Scutellinia trechispora)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
14.09.2005, Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt; copyright © by Marek Snowarski
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
na porośniętym mchem pniaku sosny
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
na porośniętym mchem pniaku sosny
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
szczecinki
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
zarodniki
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
worki
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
na porośniętym mchem pniaku sosny

opis

Owocnik początkowo kulisty, potem miseczkowaty, w końcu tarczkowaty, z uniesionym brzegiem, 5-10 (20) mm średnicy, bez trzoneczka; wnętrze miseczki jaskrawo szkarłatne; na krawędzi miseczki gęsty wieniec szczeciniastych włosków, 1-2 mm długości, barwy ciemnobrązowej, czarnej; zewnętrze miseczki brązowawe z drobnymi czarnobrązowymi szczecinkami.Owocnik początkowo kulisty, potem miseczkowaty, w końcu tarczkowaty, z uniesionym brzegiem, 5-10 (20) mm średnicy, bez trzoneczka; wnętrze miseczki jaskrawo szkarłatne; na krawędzi miseczki gęsty wieniec szczeciniastych włosków, 1-2 mm długości, barwy ciemnobrązowej, czarnej; zewnętrze miseczki brązowawe z drobnymi czarnobrązowymi szczecinkami.
Sporocarp initially spherical, later cup-like, finally disk-shaped, with turned-up margin, 5-10 (20) in diameter, stalkless; innef surface bright scarlet; margin thickly ciliate with dark brown, black bristlelike hairs, 1-2 mm long; outer surface of the cup brownish with tiny black-brown bristlelike hairs.
Sporocarp initially spherical, later cup-like, finally disk-shaped, with turned-up margin, 5-10 (20) in diameter, stalkless; innef surface bright scarlet; margin thickly ciliate with dark brown, black bristlelike hairs, 1-2 mm long; outer surface of the cup brownish with tiny black-brown bristlelike hairs.

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, hialinowe, z drobnymi brodawkami, 19-21 × 10-12 µm. Worki 8-zarodnikowe.Zarodniki szeroko elipsoidalne, hialinowe, z drobnymi brodawkami, 19-21 × 10-12 µm. Worki 8-zarodnikowe.
Spores broadly ellipsoid, hyaline, finely verrucose, 19-21 × 10-12 µm. Asci 8-spored.
Spores broadly ellipsoid, hyaline, finely verrucose, 19-21 × 10-12 µm. Asci 8-spored.

występowanie

Jest w czekliście.[140]
Pospolita. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, zwykle w grupach owocników, także zachodzących na siebie, na zbutwiałym drewnie i jego resztkach (także zagrzebanych w ziemi) drzew liściastych i iglastych.Pospolita. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, zwykle w grupach owocników, także zachodzących na siebie, na zbutwiałym drewnie i jego resztkach (także zagrzebanych w ziemi) drzew liściastych i iglastych.
Common. Fruitbodies grow spring-autumn, usually gregarious, also overlapping, on decaying wood and its remains (also buried in the ground) of deciduous and coniferous trees.
Common. Fruitbodies grow spring-autumn, usually gregarious, also overlapping, on decaying wood and its remains (also buried in the ground) of deciduous and coniferous trees.

uwagi

Jest kilka pokrewnych gatunków, odróżnialnych po cechach mikroskopowych - ornamentacji i wielkości zarodników, oraz po budowie szczecinek.Jest kilka pokrewnych gatunków, odróżnialnych po cechach mikroskopowych - ornamentacji i wielkości zarodników, oraz po budowie szczecinek.
There are several allied species, distinguished microscopically by ornamentation and spore size, and by the setae.
There are several allied species, distinguished microscopically by ornamentation and spore size, and by the setae.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050914.9.05 - Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata); Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt
050914-9
/Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt/ #14
znalezisko 20040619.2.04 - Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata); luzni les, Svaty Jur, Słowacja
040619-2
/luzni les, Svaty Jur, Słowacja/ #3