grzyby.pl

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.

włostka cieniutka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka dwubarwna (Bryoria bicolor)włostka turniowa (Bryoria chalybeiformis)

występowanie