występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na wydmach i terenach trawiastych, na łąkach, obrzeżach lasów; na ziemi; wrzesień-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🔴

Być może trująca.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2759]
    Hygrocybe quieta (Kühner) Singer · synonimy: Hygrocybe obrussea (Fr.) Wunsche
    publikacje: Bujakiewicz 2004 (as: H. obrussea i H. quieta), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Chachuła i in. 2015 , Wojewoda i in. 2016 (as: H. obrussea), Bujakiewicz 2018 (as: H. obrussea i H. quieta), Gierczyk i in. 2019a

znaleziska Hygrocybe quieta na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FG-31 343510

 ID343510  Hygrocybe quieta; Ciechania - uroczysko (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-31; 2017.11.05; górska mszysta, wilgotna łąka; na ziemi w trawie kilkadziesiąt owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006739, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1215226 fot. 1215227 fot. 1215228 fot. 1215229

Wątek Hygrocybe quieta

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji