grzyby.pl

Byssoporia terrestris (DC.) M.J. Larsen et Zak

włóknoporka naziemna
Byssocorticium terrestre (DC.) Bondartsev et Singer ex Bondartsev
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Albatrellaceae Albatrellaceae Albatrellaceae AlbatrellaceaeAlbatrellaceaeLeucophleps aculeatisporabiałobrzuszek (Leucogaster)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
/Wojewoda W., 2003 [105]/ - w lasach, na martwych pniach i gałęziach olchy; lipiec. Raczej grzyb mykoryzowy z drzewami iglastymi, także na ziemi, na ściółce./Wojewoda W., 2003 [105]/ - w lasach, na martwych pniach i gałęziach olchy; lipiec. Raczej grzyb mykoryzowy z drzewami iglastymi, także na ziemi, na ściółce.