grzyby.pl

Riopa metamorphosa (Fuckel) Miettinen et Spirin

woszczynka zmienna
Ceriporia metamorphosa (Fuckel) Ryvarden et Gilb. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceaeżylak wielobarwny (Hermanssonia centrifuga)woszczyneczka (Mycoacia)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na pniu Quercus robur.W lasach, na pniu Quercus robur.