grzyby.pl

Cristinia coprophila (Wakef.) Hjortstam

radłóweczka odchodowa, wełniczek odchodowy
Byssocorticium coprophilum (Wakef.) J. Erikss. et Ryvarden [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cristinia Cristinia Cristinia CristiniaCristiniaradłóweczka kosmkowata (Cristinia helvetica)radłóweczka Eichlera (Cristinia eichleri)