grzyby.pl

Cristinia coprophila (Wakef.) Hjortstam

radłóweczka odchodowa, wełniczek odchodowy
Byssocorticium coprophilum (Wakef.) J. Erikss. et Ryvarden [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na ściółce, odchodach i drewnie. Powoduje białą zgniliznę drewna.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Cristinia coprophila na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 323877

ID323877 Cristinia coprophila; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2019.06.21; Zabudowane siedlisko rolne; Ubiegłoroczna słoma pszenna - spodnia strona beli Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum
fot. 1070165 fot. 1070166 fot. 1070167 fot. 1070168 fot. 1070169 fot. 1070170 fot. 1070171

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji