takson nie ujęty w czekliście

Hygrophorus hedrychii (Velen.) K. Kult