Tx: 1558
grzyby.pl

Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. et Ryvarden

woszczyneczka miękka, sprzążkownica miękka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ceriporiopsis mucida (woszczyneczka miękka)
XL
Ceriporiopsis mucida (woszczyneczka miękka)
Ceriporiopsis mucida (woszczyneczka miękka)
Ceriporiopsis mucida (woszczyneczka miękka)
Ceriporiopsis mucida (woszczyneczka miękka)
Ceriporiopsis mucida (woszczyneczka miękka)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na rozłożonym drewnie drzew iglastych (np. sosny) lub liściastych (m.in. grabu, czereśni, głogu, buka, dębu); wywołuje białą zgniliznę drewna; owocniki w przeciągu całego roku.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bresadola (1903)[2622]Bresadola (1903) Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti.[2622], Domański (1961)[2683]Domański (1961) Materiały do poznania mikoflory nadrzewnej Beskidu Niskiego w okolicy Gorlic.[2683], Domański (1962)[2684]Domański (1962) Additamenta ad mycofloram liginocolam Reservati Publici ad Sanctam Crucem („Góry Świętokrzyskie”) (Polonia Centralis).[2684], Domański (1963)[2686]Domański (1963) De fungis in Sudetis occidentalibus anno 1961 collectis.[2686], Domański et al. (1967)[2712]Domański et al. (1967) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962).[2712], Domański et al. (1970)[2714]Domański et al. (1970) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. IV. (Zatwarnica, 1965).[2714], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (1966)[2818]Gumińska (1966) Mikoflora lasów jodłowych okolic Muszyny.[2818], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kałucka (1995)[2881]Kałucka (1995) Macromycetes in the forest communities of the Jodły Łaskie nature reserve (Central Poland).[2881], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641] (as: Porpomyces mucidus), Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648] (as: Porpomyces mucidus), Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków.[2006] (as: Porpomyces mucidus), Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (1991)[3389]Wojewoda (1991) Changes in macrofungal flora of Cracow (S. Poland).[3389], Wojewoda (1996)[3392]Wojewoda (1996) Grzyby Krakowa w latach 1883-1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes.[3392], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zaleski & Glaser (1953)[3434]Zaleski & Glaser (1953) Grzyby pasożytnicze i saprotroficzne (z wyjątkiem Agaricaceae i Boletaceae) Państwowego Nadleśnictwa Wolsztyn zebrane w latach 1949–1950.[3434], Zaleski & Golenia (1954)[3435]Zaleski & Golenia (1954) Grzyby nadrzewne – pasożyty i saprofity – zebrane w Państwowym Nadleśnictwie Kórnik (woj. poznańskie) w latach 1948 – 1949.[3435], Zaleski et al. (1948)[3433]Zaleski et al. (1948) Grzyby Państwowego Nadleśnictwa Zielonka (woj. poznańskie), zebrane w latach 1946 i 1947.[3433]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji