grzyby.pl

Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. et Ryvarden

woszczyneczka miękka, sprzążkownica miękka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ceriporiopsis Ceriporiopsis Ceriporiopsis CeriporiopsisCeriporiopsiswoszczyneczka wielkopora (Ceriporiopsis subvermispora)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na rozłożonym drewnie drzew iglastych (np. sosny) lub liściastych (m.in. grabu, czereśni, głogu, buka, dębu); wywołuje białą zgniliznę drewna; owocniki w przeciągu całego roku. W lasach, na rozłożonym drewnie drzew iglastych (np. sosny) lub liściastych (m.in. grabu, czereśni, głogu, buka, dębu); wywołuje białą zgniliznę drewna; owocniki w przeciągu całego roku.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem