grzyby.pl

Flagelloscypha eruciformis (Batsch) Singer

włosóweczka robaczkowata
Calathella eruciformis (P. Micheli ex Batsch) D.A. Reid
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]