grzyby.pl

Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.

włostka spleciona
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka brązowa (Bryoria fuscescens)włostka poplątana (Bryoria intricans)

występowanie