grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.

włostka spleciona
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka brązowa (Bryoria fuscescens)włostka poplątana (Bryoria intricans)