grzyby.pl

Fam. Hygrophoraceae

wodnichowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricales Agaricales Agaricales AgaricalesAgaricales wysyp jasny wysyp jasnywysyp jasnykielichowcowate (Omphalotaceae)boczniakowate (Pleurotaceae)
Saprobionty lub mikoryzowe. Rosną w różnych siedliskach, wiele gatunków poza lasami na terenach trawiastych.Saprobionty lub mikoryzowe. Rosną w różnych siedliskach, wiele gatunków poza lasami na terenach trawiastych.
Saprobionts or mycorrhizal. Grows in woods and on grass-lands.
Saprobionts or mycorrhizal. Grows in woods and on grass-lands.

opis

Nieduże i często jaskrawo zabarwione grzyby wilgotnych terenów trawiastych, częściej występują w górach (głównie wilgotnice i kopułki). Mniejsza liczba gatunków spotykana także w lasach (głównie wodnichy). Cechują się charakterystycznie grubymi blaszkami, o jakby woskowatej konsystencji – przy ucisku nie kruszą się, lecz w specyficzny sposób rozchodzą, prawie dając się ugniatać.

Są często jaskrawo zabarwione.

Owocniki często jaskrawo zabarwione, żółe, czerwone. Blaszki grube, zwykle dość rzadkie, sprawiające wrażenie woskowych. Barwa wysypu zarodników jest biała.Nieduże i często jaskrawo zabarwione grzyby wilgotnych terenów trawiastych, częściej występują w górach (głównie wilgotnice i kopułki). Mniejsza liczba gatunków spotykana także w lasach (głównie wodnichy). Cechują się charakterystycznie grubymi blaszkami, o jakby woskowatej konsystencji – przy ucisku nie kruszą się, lecz w specyficzny sposób rozchodzą, prawie dając się ugniatać.

space

Owocniki często jaskrawo zabarwione, żółe, czerwone. Blaszki grube, zwykle dość rzadkie, sprawiające wrażenie woskowych. Barwa wysypu zarodników jest biała.

Sporocarps usually in light, vivid colours, yellow, red. Lamellae thick, distant, waxy in consitency. Spore print white.

space