grzyby.pl

Hygrocybe cantharellus (Schwein.) Murrill

wilgotnica lejkowata
Hygrocybe lepida Arnolds [gł. w czekl.] · Pseudohygrocybe cantharellus (Schwein.) Kovalenko
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hygrocybe cantharellus (wilgotnica lejkowata)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na łąkach, torfowiskach i w wilgotnych lasach, zwłaszcza z olszami i mchami torfowcami; na ziemi, wśród mchów (np. Drepanocladus aduncus) i traw; sierpień-listopad.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#1
bk.19
leg. B.Kudławiec, det. B.Gierczyk
/Lasy Środkowopomorskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2749]
    Hygrocybe lepida Arnolds — wg Index Fungorum: H. cantharellus (Schwein.) Murrill · synonimy: H. cantharellus (Schwein.) Murrill. ss. auct.
    publikacje: Lisiewska 2006 (as: H. cantharellus), Bujakiewicz 2004 (as: H. cantharellus), Łuszczyński 2001 (as: H. cantharellus), Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006 (as: H. cantharellus), Stasińska 2011b (as: H. cantharellus), Narkiewicz i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: H. cantharellus) , Karasiński i in. 2015 (as: H. cantharellus), Grzesiak i in. 2015, Gierczyk i in. 2018 (as: H. cantharellus), Gierczyk i in. 2018a (as: H. cantharellus), Bujakiewicz 2018 (as: H. cantharellus), Gierczyk i in. 2019a (as: H. cantharellus), Ślusarczyk 2019 (as: H. cantharellus), Kudławiec 2016 (as: H. cantharellus), Narkiewicz i in. 2019

znaleziska Hygrocybe cantharellus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AE-78 26234 CA-36 364823 CE-37 191873 DE-78 249094 FB-15 254112 FE-08 354625

 ID26234  Hygrocybe lepida; Karkonosze, Hala Pod Łabskim Szczytem, AE-78; 2005.09.10; łaka górska (Nardion), przy szlaku; na ziemi, wśród traw gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 241, herb. autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26764

ID191873 Hygrocybe cantharellus; 400 m na E od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.26; zdziczały sad, w pobliżu głóg, brzoza, osika, jabłonie; na ziemi w mchu 5 osobników; leg. Piotr Zawada; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku:https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/438988.html
fot. 446610 fot. 446611 fot. 446612

 ID249094  Hygrocybe cantharellus; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2014.08.30; skraj lasu liściastego, dąb, buk, grab, jawor; na ziemi w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140830/0004, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 713406 fot. 713407 fot. 713408

Uwaga (B. Gierczyk): Skorygowano nr ATPOL (było DF-08).

 ID254112  Hygrocybe cantharellus; Rezerwat Mechowisko Radość, pow. bytowski, woj. pomorskie, FB-15; 2014.09.11; olsza, brzoza, sosna; mchy kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140911/0008, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/701316.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/701317.jpg&type=image/jpeg

 ID354625  Hygrocybe cantharellus; Chlewiska-Pałecznica k. Lubartów - 51.483917, 22.646397, pow. lubartowski, woj. lubelskie, FE-08; 2020.07.24; Łąką/nieużytki rolne; na ziemi, w trawie pojedynczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008770, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1152956.html
uwagi: fot. 1306986fot. 1306987fot. 1306988

 ID364823  Hygrocybe cantharellus; Dębki 54.821195, 18.056943, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-36; 2020.09.23; Skoszona łąka; na ziemi, w trawie dwa owocniki; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010287, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1172042.html
uwagi: fot. 1400974

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji