Tx: 482
grzyby.pl

Hygrocybe cantharellus (Schwein.) Murrill

wilgotnica lejkowata
Hygrocybe lepida Arnolds [gł. w czekl.] · Pseudohygrocybe cantharellus (Schwein.) Kovalenko
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hygrocybe cantharellus (wilgotnica lejkowata)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na łąkach, torfowiskach i w wilgotnych lasach, zwłaszcza z olszami i mchami torfowcami; na ziemi, wśród mchów (np. sierpowiec zakrzywiony (Drepanocladus aduncus)) i traw; sierpień-listopad.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#1
bk.19
leg. B.Kudławiec, det. B.Gierczyk
/Lasy Środkowopomorskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339] (as: H. cantharellus), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: H. cantharellus), Bujakiewicz & Lisiewska (1983)[2652]Bujakiewicz & Lisiewska (1983) Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego.[2652], Domański et al. (1963)[2711]Domański et al. (1963) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. II. (Ustrzyki Górne, 1960).[2711], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: H. cantharellus), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: H. cantharellus), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: H. cantharellus), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: H. cantharellus), Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529], Gumińska (1972)[2823]Gumińska (1972) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część II).[2823], Gumińska (1997)[1067]Gumińska (1997) Grzyby (Mycota). Tom 26. Podstawczaki (Basidiomycetes). Wodnichowate (Hygrophoraceae).[1067], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537] (as: H. cantharellus), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: H. cantharellus), Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740] (as: H. cantharellus), Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840] (as: H. cantharellus), Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886] (as: H. cantharellus), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Skirgiełło et al. (1992)[3225]Skirgiełło et al. (1992) Fungi.[3225], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234] (as: H. cantharellus), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: H. cantharellus)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:32 1 znaleziska Hygrocybe cantharellus (wilgotnica lejkowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AE78 26234 CA36 364823 CB59 369623 CE37 191873 DE78 249094 FB15 254112 FE08 354625 369366

ID 26 234 oznaczenie: Hygrocybe lepida; lokalizacja: Karkonosze, Hala Pod Łabskim Szczytem, AE78; data zbioru: 10 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łaka górska (Nardion), przy szlaku, na ziemi, wśród traw, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 241, herb. autora; uwagi: fot.26764 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

26764

ID 191 873 oznaczenie: Hygrocybe cantharellus; lokalizacja: 400 m na E od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 26 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, w pobliżu głóg, brzoza, osika, jabłonie, na ziemi w mchu, 5 osobników; leg. Piotr Zawada, det. Waldemar Czerniawski; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku:[bf:438988]; fot.446610 fot.446611 fot.446612 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 438988 ;

ID 249 094 oznaczenie: Hygrocybe cantharellus; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 30 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu liściastego, dąb, buk, grab, jawor, na ziemi, w grupie; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140830/0004; uwagi: fot.713406 fot.713407 fot.713408; Uwaga B. Gierczyk!: Skorygowano nr ATPOL było DF-08!. [notatka: nie] [fotografie: tak];

713406
713407
713408

ID 254 112 oznaczenie: Hygrocybe cantharellus; lokalizacja: Rezerwat Mechowisko Radość, pow. bytowski, woj. pomorskie, FB15; data zbioru: 11 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olsza, brzoza, sosna, mchy, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140911/0008; uwagi: fot.701317 [notatka: [bf:701316]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 701316 ;

ID 354 625 oznaczenie: Hygrocybe cantharellus; lokalizacja: Chlewiska-Pałecznica k. Lubartów - 51.483917, 22.646397, pow. lubartowski, woj. lubelskie, FE08; data zbioru: 24 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąką/nieużytki rolne, na ziemi, w trawie, pojedynczo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008770; uwagi: fot.1306986 fot.1306987 fot.1306988 [notatka: [bf:1152956]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1152956 ;

ID 364 823 oznaczenie: Hygrocybe cantharellus; lokalizacja: Dębki 54.821195, 18.056943, pow. pucki, woj. pomorskie, CA36; data zbioru: 23 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skoszona łąka, na ziemi, w trawie, dwa owocniki; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010287; uwagi: fot.1400974 [notatka: [bf:1172042]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1172042 ;

ID 369 366 oznaczenie: Hygrocybe cantharellus; lokalizacja: Pałecznica - 51.483586, 22.649436, pow. lubartowski, woj. lubelskie, FE08; data zbioru: 1 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka/nieużytki rolne, na ziemi, cztery owocniki; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0010869; uwagi: fot.1448526 [notatka: [bf:1267944]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1267944 ;

ID 369 623 oznaczenie: Hygrocybe cantharellus; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 20 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podtopiony ols przylegający to NW pła torfowiskowego jez. Muł, we mchu, Kilkadziesiąt owocników na długości 100m; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Po burzy wybralem się na stanowisko ponownie. Okazało się, że owocników jest bardzo dużo; fot.1452274 fot.1452275 fot.1452276 fot.1452277 fot.1452278 fot.1452279 fot.1452280 fot.1452281 fot.1452282 fot.1452283 fot.1452284 fot.1452285 [fotografie: tak];

1452274
1452275
1452276
1452277
1452278
1452279
1452280
1452281
1452282
1452283
1452284
1452285
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji