grzyby.pl

Hebeloma hiemale Bres.

włośnianka późnojesienna
Hebelomatis hiemale (Bres.) Locq.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hebeloma Hebeloma Hebeloma HebelomaHebelomawłośnianka rosista (Hebeloma crustuliniforme)Hebeloma latifolium

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, w kserotermicznych okrajkach, na górskich łąkach, wśród traw, na glebach wapiennych; sierpień-listopad.W lasach, w kserotermicznych okrajkach, na górskich łąkach, wśród traw, na glebach wapiennych; sierpień-listopad.