grzyby.pl
GREJ

Entoloma vernum Lundell

dzwonkówka wiosenna, wieruszka wiosenna
Rhodophyllus cucullatus Favre
Entoloma Entoloma Entoloma EntolomaEntolomadzwonkówka strefowana (Entoloma undatum)Entoloma vernum f. cucullata
Entoloma vernum (dzwonkówka wiosenna)
grupa owocników w wilgotnym lesie liściastym: leszczyna, osika, dąb, na zboczu rowu ze stagnującą wodą; 10.04.1999, Dolny Śląsk, okolice Żmigrodu; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny czarno-brązowy, wysychający jasnoszary do beżowobrązowego; (10) 20 – 45 (60) mm średnicy; początkowo stożkowaty, potem dzwonkowaty do rozpostartego, zawsze z wyraźnym, ostrym garbkiem; powierzchnia gładka, błyszcząca; brzeg czasem nieco prążkowany do ząbkowanego, ostry, początkowo podwinięty, potem prosty.

space

Trzon 30 – 70 (90) x 3 – 6 (9) mm; ciemnobrązowy do ochrowobrązowego; u góry i podstawy może być jaśniejszy, beżowo-brązowy; powierzchnia na całej długości wzdłużnie biało włókienkowaty lub pudrowany, podstawa często pokryta białą grzybnią.

space

Pileus hygrophanous, black-brown when moist, pale grey to beige-brown on drying up; (10) 20 – 45 (60) mm in diameter; initially conic, later campanulate to plane, always distinctly, acutely umbonate; surface smooth, glossy; margin sometimes slightly striate to dentate, acute, initially incurved, later straightens out.

space

Stipe 30 – 70 (90) x 3 – 6 (9) mm; dark brown to ochraceous-brown; at the apex and at base can be lighter coloured, beige-brown; surface entirely longitudinally white fibrillose or pruinose, base often covered with white mycelium.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czerwonobrązowy. Zarodniki 5 – 7-kątne, 8 – 12 x 7 – 9 µm.

Spore print red-brown. Spores 5 – 7-angled, 8 – 12 x 7 – 9 µm.

wartość

Grzyb trujący.

Poisonous.

występowanie

Entoloma vernum (dzwonkówka wiosenna)
Pospolita, wiosną i wczesnym latem, pojedynczo i w grupach, w lasach i poza nimi; często w pobliżu świerków i modrzewi na ściółce, także na glebie, na wrzosowiskach w pobliżu jałowców i wrzosu; preferuje gleby ubogie, piaszczyste i miejsca świetliste; rzadko w lasach liściastych.Owocniki na fotografii wyrosły w nietypowym jak dla tego gatunku miejscu. W lesie liściastym, na zboczu rowu ze stagnującą wodą, w pobliżu leszczyny, osiki, dęby.

Common; spring till early summer, in and outside forest, often close to Picea or Larix; prefer acid sandy soils, also on heaths, near Juniperus or Calluna; rarely in deciduous forest.