grzyby.pl

Entoloma vernum S. Lundell

dzwonkówka wiosenna, wieruszka wiosenna
Entoloma cucullatum (J. Favre) Bon et Courtec. · Entoloma cucullatum (J. Favre) Cetto · Entoloma cucullatum (J. Favre) M.M. Moser · Nolanea cucullata (J. Favre) P.D. Orton · Nolanea verna (S. Lundell) Kotl. et Pouzar · Rhodophyllus cucullatus J. Favre · Rhodophyllus vernus (S. Lundell) Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma Entoloma Entoloma EntolomaEntolomadzwonkówka strefowana (Entoloma undatum)Entoloma vernum f. cucullata
Entoloma vernum (dzwonkówka wiosenna)
grupa owocników w wilgotnym lesie liściastym: leszczyna, osika, dąb, na zboczu rowu ze stagnującą wodą; 10.04.1999, Dolny Śląsk, okolice Żmigrodu; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny czarno-brązowy, wysychający jasnoszary do beżowobrązowego; (10) 20-45 (60) mm średnicy; początkowo stożkowaty, potem dzwonkowaty do rozpostartego, zawsze z wyraźnym, ostrym garbkiem; powierzchnia gładka, błyszcząca; brzeg czasem nieco prążkowany do ząbkowanego, ostry, początkowo podwinięty, potem prosty.

Blaszki początkowo jasnoszare, z wiekiem szarobrązowe do różowobrązowych; szerokie, wąsko przyrośnięte, ostrza gładkie.

Trzon 30-70 (90) x 3-6 (9) mm; ciemnobrązowy do ochrowobrązowego; u góry i podstawy może być jaśniejszy, beżowo-brązowy; powierzchnia na całej długości wzdłużnie biało włókienkowaty lub pudrowany, podstawa często pokryta białą grzybnią.

Miąższ wilgotny ciemnobrązowy, suchy szaro-jasnobrązowy do różowawo-brązowego, w kapeluszu cienki, bardzo kruchy; zapach słaby spermatyczny lub grzybowy (nie ma zapachu mąki), smak łagodny, grzybowy.Kapelusz higrofaniczny, wilgotny czarno-brązowy, wysychający jasnoszary do beżowobrązowego; (10) 20-45 (60) mm średnicy; początkowo stożkowaty, potem dzwonkowaty do rozpostartego, zawsze z wyraźnym, ostrym garbkiem; powierzchnia gładka, błyszcząca; brzeg czasem nieco prążkowany do ząbkowanego, ostry, początkowo podwinięty, potem prosty.

space

Trzon 30-70 (90) x 3-6 (9) mm; ciemnobrązowy do ochrowobrązowego; u góry i podstawy może być jaśniejszy, beżowo-brązowy; powierzchnia na całej długości wzdłużnie biało włókienkowaty lub pudrowany, podstawa często pokryta białą grzybnią.

space

Pileus hygrophanous, black-brown when moist, pale grey to beige-brown on drying up; (10) 20-45 (60) mm in diameter; initially conic, later campanulate to plane, always distinctly, acutely umbonate; surface smooth, glossy; margin sometimes slightly striate to dentate, acute, initially incurved, later straightens out.

Lamellae at first pale grey, with age grey-brown to pink-brown; broad, narrowly adnate, edges smooth.

Stipe 30-70 (90) x 3-6 (9) mm; dark brown to ochraceous-brown; at the apex and at base can be lighter coloured, beige-brown; surface entirely longitudinally white fibrillose or pruinose, base often covered with white mycelium.

Flesh dark brown when moist, dry grey-pale brown to pinkish-brown, in the cap thin, very fragile; odour spermatic or fungoid (farinaceous smell absent), taste mild, fungoid.

Pileus hygrophanous, black-brown when moist, pale grey to beige-brown on drying up; (10) 20-45 (60) mm in diameter; initially conic, later campanulate to plane, always distinctly, acutely umbonate; surface smooth, glossy; margin sometimes slightly striate to dentate, acute, initially incurved, later straightens out.

space

Stipe 30-70 (90) x 3-6 (9) mm; dark brown to ochraceous-brown; at the apex and at base can be lighter coloured, beige-brown; surface entirely longitudinally white fibrillose or pruinose, base often covered with white mycelium.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czerwonobrązowy. Zarodniki 5-7-kątne, 8-12 x 7-9 µm.Wysyp zarodników czerwonobrązowy. Zarodniki 5-7-kątne, 8-12 x 7-9 µm.
Spore print red-brown. Spores 5-7-angled, 8-12 x 7-9 µm.
Spore print red-brown. Spores 5-7-angled, 8-12 x 7-9 µm.

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca, powoduje długotrwałe i silnie zaburzenia żołądkowo-jelitowe.[134]Trująca, powoduje długotrwałe i silnie zaburzenia żołądkowo-jelitowe.[134]
Poisonous.
Poisonous.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Entoloma vernum (dzwonkówka wiosenna)
Pospolita, wiosną (kwiecień-maj) i wczesnym latem, pojedynczo i w grupach, w lasach i poza nimi; często w pobliżu świerków i modrzewi na ściółce, także na glebie, na wrzosowiskach w pobliżu jałowców i wrzosu; preferuje gleby ubogie, piaszczyste i miejsca świetliste; rzadziej w lasach liściastych.Pospolita, wiosną (kwiecień-maj) i wczesnym latem, pojedynczo i w grupach, w lasach i poza nimi; często w pobliżu świerków i modrzewi na ściółce, także na glebie, na wrzosowiskach w pobliżu jałowców i wrzosu; preferuje gleby ubogie, piaszczyste i miejsca świetliste; rzadziej w lasach liściastych.
Common; spring till early summer, in and outside forest, often close to Picea or Larix; prefer acid sandy soils, also on heaths, near Juniperus or Calluna; rarely in deciduous forest.
Common; spring till early summer, in and outside forest, often close to Picea or Larix; prefer acid sandy soils, also on heaths, near Juniperus or Calluna; rarely in deciduous forest.