Tx: 942
grzyby.pl

Entoloma vernum S. Lundell

dzwonkówka wiosenna, wieruszka wiosenna
Entoloma cucullatum (J. Favre) Bon et Courtec. · Entoloma cucullatum (J. Favre) Cetto · Entoloma cucullatum (J. Favre) M.M. Moser · Nolanea cucullata (J. Favre) P.D. Orton · Nolanea verna (S. Lundell) Kotl. et Pouzar · Rhodophyllus cucullatus J. Favre · Rhodophyllus vernus (S. Lundell) Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma vernum (dzwonkówka wiosenna)
grupa owocników w wilgotnym lesie liściastym: leszczyna, osika, dąb, na zboczu rowu ze stagnującą wodą

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny czarno-brązowy, wysychający jasnoszary do beżowobrązowego; (10)20-45(60) mm średnicy; początkowo stożkowaty, potem dzwonkowaty do rozpostartego, zawsze z wyraźnym, ostrym garbkiem; powierzchnia gładka, błyszcząca; brzeg czasem nieco prążkowany do ząbkowanego, ostry, początkowo podwinięty, potem prosty.

space

Trzon 30-70(90) x 3-6(9) mm; ciemnobrązowy do ochrowobrązowego; u góry i podstawy może być jaśniejszy, beżowo-brązowy; powierzchnia na całej długości wzdłużnie biało włókienkowaty lub pudrowany, podstawa często pokryta białą grzybnią.

space

Pileus hygrophanous, black-brown when moist, pale grey to beige-brown on drying up; (10)20-45(60) mm in diameter; initially conic, later campanulate to plane, always distinctly, acutely umbonate; surface smooth, glossy; margin sometimes slightly striate to dentate, acute, initially incurved, later straightens out.

space

Stipe 30-70(90) x 3-6(9) mm; dark brown to ochraceous-brown; at the apex and at base can be lighter coloured, beige-brown; surface entirely longitudinally white fibrillose or pruinose, base often covered with white mycelium.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czerwonobrązowy. Zarodniki 5-7-kątne, 8-12 x 7-9 µm.
Spore print red-brown. Spores 5-7-angled, 8-12 x 7-9 µm.

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca, powoduje długotrwałe i silnie zaburzenia żołądkowo-jelitowe.[134]
Poisonous.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Entoloma vernum (dzwonkówka wiosenna)
siedlisko 990410-1,2; zarośnięta droga leśna w wilgotnym lesie liściastym: leszczyna, osika, dąb; przy przepuście rowu ze stagnującą woda
Pospolita, wiosną (kwiecień-maj) i wczesnym latem, pojedynczo i w grupach, w lasach i poza nimi; często w pobliżu świerków i modrzewi na ściółce, także na glebie, na wrzosowiskach w pobliżu jałowców i wrzosu; preferuje gleby ubogie, piaszczyste i miejsca świetliste; rzadziej w lasach liściastych.
Common; spring till early summer, in and outside forest, often close to Picea or Larix; prefer acid sandy soils, also on heaths, near Juniperus or Calluna; rarely in deciduous forest.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781] (as Rhodophyllus vernus), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:10 1 znaleziska Entoloma vernum (dzwonkówka wiosenna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 163676 163677 AB84 343615 BC99 99301 BE48 96801 BE58 97619 CA61 100303 CA71 98163 CA89 128855 CB20 343719 DA80 96607 DA82 367875 DB05 357471 DE35 128605 164987 344198 DE45 344318 DE46 163165 163809 344180 367709 DE54 163407 DE55 97997 163014 185520 352834 367710 DE65 163311 163312 185521 313656 344390 DE66 163242 DE75 98374 DF62 99823 DF68 184671 DF95 59985 DF98 138825 DG34 138834 EC25 344007 ED54 366890 ED88 367833 FF05 97379 FG33 344796 GC01 164555 164557 GC02 164651 GC11 163461 163468

ID 59 985 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Zagórnik, Beskid Mały, około 50 m nad cmentarzem, DF95; data zbioru: 31 mar 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w niewielkim wąwązie, w pobliżu derenia i czereśni ptasiej, na ziemi,, 25 owocników w dwóch skupieniach, w odległosci 1 m od siebie; leg. Piotr Chachuła, det. Sebastian Pinczer; eksykat: Tak (pojedzie do A. K.); uwagi: N 49st50'24,1", E 19st22'35,7", H = 402 m n.p.m.; fot.84068 [notatka: tak] [fotografie: tak];

84068

ID 96 607 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Gdańsk okolice Drogi brzozowej przy nieczynnym wyciągu narciarskim, DA80; data zbioru: 6 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, Pod sosną bukami przy ścieżce leśnej, 10 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.160583 [notatka: tak] [fotografie: tak];

160583

ID 96 801 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Wrocław - Maślice, BE48; data zbioru: 10 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młody las mieszany z przewagą sosny. Trochę brzozy i dębu., jedno skupisko w miejscu pozbawionym ściółki i darni, drugie na ściółce, kilkadziesiąt metrów dalej., w grupach po kilka owocników; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/TP/23.05.08; uwagi: fot.161120 fot.161121; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

161120
161121

ID 97 379 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 2 km NE Pysznica, podkarpackie, FF05; data zbioru: 12 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rzadki młodnik sosnowy, na ziemi,, w grupie , kilkanaście sztuk; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: tak; uwagi: eksykat wysyłam do Anny Kujawy; fot.162433 fot.162434 [notatka: nie] [fotografie: tak];

162433
162434

ID 97 619 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: , BE58; data zbioru: 18 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park; dęby, cisy i inne, w trawie pod dębem, pojedynczy owocnik; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.162944 fot.162945;

162944
162945

ID 97 997 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1,5 kmW,Bobry,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 9 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj młodnika sosnowego oddzielony od łąk pasem drzew liściastych, na ziemi,w trawie i między liściami, w trzech luźnych grupkach,ok.20 szt; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/14.05.08; uwagi: fot.164046 fot.164047 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164046
164047

ID 98 163 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1 km SE, Damnica, pow. Słupsk, pomorskie, CA71; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Droga leśna między młodnikiem mieszanym a starszym lasem mieszanym, Trawiasta droga leśna mało uczęszczana, w grupie około 6 szt.; leg. Małgorzata Tęsna, det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MT/24.04.08; uwagi: fot.164528 WIERUSZKA WIOSENNA; fot.164529 WIERUSZKA WIOSENNA; fot.164530 WIERUSZKI WIOSENNE [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164528
164529
164530

ID 98 374 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, brzoza, sosna, na ziemi, leśna droga, klika sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy; uwagi: .; fot.165152 fot.165153 [notatka: nie] [fotografie: tak];

165152
165153

ID 99 301 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Kokoryczowe Wzgórze, Poznań-Radojewo, pow. Poznań, woj. Wielkopolskie, BC99; data zbioru: 12 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienia parkowe z przewagą drzew liściastych, na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/13.05.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 99 823 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Lasy Kobiórskie, 2km W zameczek w Promnicach, pow. tyski, woj. śląskie, DF62; data zbioru: 15 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skarpa przy drodze porośnięta topolą osiką, leszczyną i nielicznymi dębami, na ziemi w mchu, wśród opadłych liści, trzy owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/16.05.08; uwagi: fot.169303 fot.169304 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169303
169304

ID 100 303 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1km E, wieś Budy, 2km N, Damnica, gm. Damnica, pow. Słupsk, pomorskie, CA61; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (dąb, brzoza, olcha, wierzba,), na ziemi, w grupie - kilka sztuk; leg. det. Małgorzata Tęsna; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MT/17.05.08; uwagi: Wieruszka wiosenna; fot.170258 fot.170259 fot.170260 fot.170261 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

170258
170259
170260
170261

ID 128 605 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE35; data zbioru: 11 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-brzoza,olcha,klon i krzewy liściaste, na ziemi,pod brzozą, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: 51st11'43,17"N 19st23'21,51"E; fot.234461 fot.234462 [notatka: nie] [fotografie: tak];

234461
234462

ID 128 855 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Radości w pobliżu, CA89; data zbioru: 19 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu i łąki -leszczyna,grab,buk,sosna, W ziemi, 10 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.235062; N 54*23,557'; E 18*30,639'; 74 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

235062

ID 138 825 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: lasy NE Maków Podhalański, pow.suski, woj.małopolskie, DF98; data zbioru: 22 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły, świerka i pojedynczymi sosnami, na ziemi w mchu, wśród różowych lepiężników, teren wilgotny, trzy owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.257616 [notatka: nie] [fotografie: tak];

257616

ID 138 834 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: okolice Ujsoł, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Ujsoły, DG34; data zbioru: 5 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, skraj lasu, nad górskim potokiem, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.257678 [notatka: nie] [fotografie: tak];

257678

ID 163 014 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: ul.Spacerowa,Radomsko,okolice oczyszczalni ścieków, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na ziemii,pod jabłonią, grupa ok 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani; uwagi: siedlisko; fot.329217; przykładowe owocniki; fot.329218 fot.329219 fot.329220 [notatka: nie] [fotografie: tak];

329217
329218
329219
329220

ID 163 165 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Bartodzieje Podleśne (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 16 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasty skraj zagajnika sosnowego, na ziemi,w trawie, grupa 22 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani; uwagi: fot.329742 fot.329743 fot.329744 fot.329745 [notatka: nie] [fotografie: tak];

329742
329743
329744
329745

ID 163 242 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Podświerk,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 17 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożna kępa osik w lesie sosnowym, na ziemi, dwaq owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: siedlisko; fot.330367; owocniki; fot.330368 fot.330369 [notatka: nie] [fotografie: tak];

330367
330368
330369

ID 163 311 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1,5 km NE,Teklinów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 15 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu-osika,sosna,brzoza,czeremcha, na ziemi, ok.15 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani; uwagi: fot.330777 fot.330778 fot.330779; siedlisko; fot.330780 [notatka: nie] [fotografie: tak];

330777
330778
330779
330780

ID 163 312 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1,5 km NW,Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 15 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-brzoza,świerk,czeremcha i in, na ziemi, ponad tuzin owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani; uwagi: fot.330786 fot.330787 fot.330788 [notatka: nie] [fotografie: tak];

330786
330787
330788

ID 163 407 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1 km NE,Ważne Młyny, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 18 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi,w trawach i mchach, w promieniu kilkuset metrów kilka grup,łącznie ok.150 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: gr1; fot.331257 fot.331258; gr2; fot.331259 fot.331260 [notatka: nie] [fotografie: tak];

331257
331258
331259
331260

ID 163 461 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 0.5 km na wschód od miejscowości Ciasne, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC11; data zbioru: 10 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj piaszczystej drogi w terenie z lekka porośniętym (jałowiec, świerk, sosna , brzoza i inne lecz juz znacznie rzadziej), piaszczysto-żwirowe, porośniete trawami i mchami, kilka owocników w jednej grupie lecz nie pozrastaanych; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: fot.331550 fot.331551 fot.331552; Więcej informacji i zdjęć w [bf:328420]; Grzybek wydaje się być dość popularny w tej okolicy. Razem do tej pory, w tym roku, znalazłem sześć stanowisk. Zgłoszę jednak tylko te które różnią się siedliskiem lub też występują w znacznej odległości. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 328420 ;

ID 163 468 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1,5 km. na wschód od miejscowości Ciasne, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC11; data zbioru: 13 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj leśnej drogi(świerk, sosna), piaszczysta ziemia pokryta głebokim mchem, kilka owocników tuż przy świerku; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: fot.331579 fot.331580 fot.331581 [notatka: nie] [fotografie: tak];

331579
331580
331581

ID 163 676 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Węgierska Górka ( przy czerwonym szlaku na Glinne), pow. Żywiec, woj. śląskie; data zbioru: 24 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy szlaku turystycznym w lesie mieszanym (świerk, brzoza, osika, buk), Na ziemi poprzerastanej kilkoma kępami turzycy, jeden egzemplarz z startującym maleńkim podrostkiem ukrytym w ziemi; leg. det. Ryszard Taran; uwagi: Położenie wg. Szukacz. pl 49,611266; 19,096684; fot.332277 fot.332278;

332277
332278

ID 163 677 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Cięcina (między gajówką a skrętem na Ficońkę), pow. Żywiec, woj. śląskie; data zbioru: 25 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze asfaltowej drogi śródleśnej, las mieszany, zdecydowana dominacja buka na świerkiem, , 3 blisko siebie rosnące egzemplarze; leg. det. Ryszard Taran; uwagi: Położenie wg. Szukacz pl.49,589877; 19,179425; fot.332286 fot.332287;

332286
332287

ID 163 809 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1 km S,Gertrudów,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 24 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj śródpolnych zarośli, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: siedlisko; fot.332606 fot.332607; owocniki w momencie znalezienia były już wysuszone przez słońce [notatka: nie] [fotografie: tak];

332606
332607

ID 164 555 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1km. na wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC01; data zbioru: 17 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj młodego lasu sosnowego, bezpośrednio na ziemi, piaszczyste, kilka owocników, kazdy pojedyńczo na przestrzeni kilku metrów; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: owocniki nieco podsuszone ze względu na panujące warunki atmosferyczne i suche stanowisko; fot.335584 fot.335585 fot.335586 fot.335587 fot.335588 [notatka: nie] [fotografie: tak];

335584
335585
335586
335587
335588

ID 164 557 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 0,7 km. na wschód od miejscowości Ogrodniczki, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC01; data zbioru wadliwa: 2010.04.17..; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: umiarkowanie wilgotne miejsce porośnięte drzewami i krzewami liściastymi, bezpośrednio na ziemi bogatej w próchnicę, kilka owocników skupionych na przestrzeni około 1 m. kw.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: owocniki w bardzo dobrej kondycji pomimo panującej suszy, ze względu na wilgotne miejsce.; SIEDLISKO-; fot.335601; OWOCNIKI-; fot.335602 fot.335603 fot.335604 fot.335605 [notatka: nie] [fotografie: tak];

335601
335602
335603
335604
335605

ID 164 651 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 5 km na wschód od Supraśla, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC02; data zbioru: 1 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las puszczański z przewagą liściastego, na ziemi, trzy owocniki tuż obok siebie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: fot.335947 fot.335948 fot.335949 [notatka: nie] [fotografie: tak];

335947
335948
335949

ID 164 987 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1,8 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 10 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-olcha,brzoa,czeremcha,sosna,świerk i in, na ziemi, grupka 4 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: fot.337676 fot.337677 [notatka: nie] [fotografie: tak];

337676
337677

ID 184 671 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Skawina (północna cześć miasta - strefa inwestycyjna), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 16 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka wzdłuż drogi, w pobliżu las mieszany (lisciasty), w trawie, kilka owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: fot.404651 fot.404652 fot.404653 fot.404654 fot.404655; Obecne sprzążki. [notatka: nie] [fotografie: tak];

404651
404652
404653
404654
404655

ID 185 520 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: pomiędzy Kijowem a Łęgiem, na pd od Warty; gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 17 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa liściastych zarośli w pobliżu rzeki, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: 51 1 32,08 N ; 19 17 29,08 E; fot.408734 fot.408735; siedlisko; po drugiej stronie dróżki rośnie samosiejkowy młodnik sosnowy; fot.408736 [notatka: nie] [fotografie: tak];

408734
408735
408736

ID 185 521 oznaczenie: Entoloma vernum; • potwierdzenie ID163 312; lokalizacja: 1,5 km NW, Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 20 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-brzoza, świerk, czeremcha i in, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51 0 23,6 N ; 19 23 57,77 E; fot.408740 fot.408741 [notatka: nie] [fotografie: tak];

408740
408741

ID 313 656 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 0,8 km S od wsi Wikłów, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 22,8" N i 19st 17' 39,5" E], DE65; data zbioru: 14 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas lasu -gł. brzozy, na ziemi, rozproszona grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.992703 fot.992704 fot.992705; siedlisko; fot.992706 [notatka: nie] [fotografie: tak];

992703
992704
992705
992706

ID 343 615 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Szczecin Wielgowo,ul.Zawrotna, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 1 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytek porośnięty Czm,Brz,Os,Wb, na ziemii, pod czeremchami, kępkowo zarośla Sorbaria sorbifolia, 6 owocników na pow,6m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: z wyraźnym garbkiem, bez zapachu, smaku mączystego, kruchy trzon u góry z kaulocystydami, przy podstawie biało oprószony; Omówiona w wątku [bf:1214719]; Wieruszka wiosenna fot.1215802 fot.1215803 [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1214719 ;

ID 343 719 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Trzyniec 6,gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB20; data zbioru: 11 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ekstensywny trawnik z drzewami, ściółka pod okapem leszczyny i pęcherznicy kalinolistnej, kilkanaście owocników na pow. kilku m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Wieruszka wiosenna; wątek [bf:1216601] [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1216601 ;

ID 344 007 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: ok.1,6 km na N od Mchowa,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 18 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu, ziemia, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1218570 fot.1218571 fot.1218572 fot.1218573 fot.1218574 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1218570
1218571
1218572
1218573
1218574

ID 344 180 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1 km NW od wsi Kocierzowy; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 25 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody, brzozowy fragment lasu -brzoza, czeremcha, na ziemi, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 21,5" N 19st 31' 35" E; fot.1219749 fot.1219750 fot.1219751 fot.1219752 fot.1219753 fot.1219754 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1219749
1219750
1219751
1219752
1219753
1219754

ID 344 198 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 0,6 km N od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 24 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża lasu mieszanego; osika, wierzba, czeremcha, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 11' 49,3" N 19st 23' 55" E; fot.1219780 fot.1219781 fot.1219782 fot.1219783 fot.1219784 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1219780
1219781
1219782
1219783
1219784

ID 344 318 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1 km W od wsi Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 10 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolny pas lasu -gł. osiki i brzozy, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 7' 15,5" N 19st 24' 31,5" E; fot.1221116 fot.1221117 fot.1221118 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1221116
1221117
1221118

ID 344 390 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 2 km NE od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 17 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 0' 9,3" N 19st 22' 59,2" E; fot.1221323 fot.1221324 fot.1221325 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1221323
1221324
1221325

ID 344 796 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Czeremcha (opuszczona osada), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 9 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nasadzenia świerków przy bitej drodze, na ziemi pod świerkami, kilka grup po kilka owocników i pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1224468 fot.1224469 fot.1224470 fot.1224471 fot.1224472 fot.1224473 fot.1224474 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1224468
1224469
1224470
1224471
1224472
1224473
1224474

ID 352 834 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 23 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolna kępa osik, na ziemi, grupa ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 5' 30,5" N 19st 24' 9,5" E; fot.1293922 fot.1293923 fot.1293924 fot.1293925 fot.1293926 fot.1293927 fot.1293928 fot.1293929 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1293922
1293923
1293924
1293925
1293926
1293927
1293928
1293929

ID 357 471 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Elbląg, 70 m. W od skraju cmentarza Dębica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'52.2"N 19°27'24.1"E], DB05; data zbioru: 29 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przesieka pod linią WN w lesie łęgowym z Brz, Tp, Wb, na ziemi, wśród roślinności zielnej, kilkanaście owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Wątek: [bf:1333749] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1333749 ;

ID 366 890 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Piotrkowice, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED54; data zbioru: 25 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu świerkowego z domieszka sosny,topoli,dęba i graba miedzy łąkami, na ziemi, 5 owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: kilkanaście metrów dalej rosły Discina ancili fot.1420052 fot.1420053 fot.1420054 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1420052
1420053
1420054

ID 367 709 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: 1,2 km SW od wsi Pirowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1774 19,5069], DE46; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna brzezina; brzoza, osika, czeremcha, na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1428599 fot.1428600 fot.1428601 fot.1428602 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428599
1428600
1428601
1428602

ID 367 710 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Radomsko, pn.-zach. krańce miasta; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0923 19,4142], DE55; data zbioru: 20 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla, gł. osika, na ziemi, grupa ponad 100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1428608 fot.1428609 fot.1428610 fot.1428611 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428608
1428609
1428610
1428611

ID 367 833 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: ok1,5 km na SE od Paprotni, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, ED88; data zbioru: 3 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-topola,brzoza,grab,dąb,świerk, na ziemi, trzy owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1429969 fot.1429970 fot.1429971 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429969
1429970
1429971

ID 367 875 oznaczenie: Entoloma vernum; lokalizacja: Gdańsk-Orle, Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 5 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, we mchu, kilkanaście owocników; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 21 sty 2024; eksykat: BGF0011696; uwagi: fot.1430450 fot.1430451 fot.1430452 fot.1430453 fot.1430454 fot.1430455 fot.1430456 fot.1430457 fot.1430458 fot.1430459 fot.1430460 [fotografie: tak];

1430450
1430451
1430452
1430453
1430454
1430455
1430456
1430457
1430458
1430459
1430460
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji