grzyby.pl

Dichostereum

widłoszczetka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lachnocladiaceae Lachnocladiaceae Lachnocladiaceae LachnocladiaceaeLachnocladiaceaegwiazdoszczetka ochrowa (Asterostroma cervicolor)skórówka (Scytinostroma)