jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr.

wielosporek ciemnobrunatny