jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora peliscypha Th. Fr.

wielosporek szorstki