grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora peliscypha Th. Fr.

wielosporek szorstki
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek rozsiany (Acarospora oligospora)wielosporek żelazisty (Acarospora sinopica)