grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora impressula Th. Fr.

wielosporek wytłoczony
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek siwy (Acarospora glaucocarpa)wielosporek opalony (Acarospora insolata)