jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora impressula Th. Fr.

wielosporek wytłoczony