grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo et D. Hawksw.

włostka Smitha
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka prosta (Bryoria simplicior)włostka Zofii (Bryoria sophiae)