grzyby.pl

Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo et D. Hawksw.

włostka Smitha
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka prosta (Bryoria simplicior)włostka Zofii (Bryoria sophiae)

występowanie