grzyby.pl

Coriolopsis trogii (Berk.) Domański

włochatka jasna, brunatka Trogiusza
Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & Singer · Trametes trogii Berk.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
młode owocniki
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
starsze owocniki
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
pory
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)

opis

Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
Owocniki wyrastają zwykle w grupach, ułożonych dachówkowato jeden nad drugim, wydłużonych konsolowatych lub rozpostarto-odgiętych owocników; poszczególne kapelusze szerokości 10-120 mm i odstające 10-60 mm szerokości, 10-30 mm grubości; górna powierzchnia gęsto pokryta splątanymi lub prostymi, filcowatymi włoskami; niestrefowana lub jedynie niewyraźnie strefowana; ochrowa, brunatnawa, dymnoszara, z odcieniem pomarańczoworudym, rudawocynamonowym; brzeg cienki, ostry, rzadziej tępy, falisty.

space

Miąższ w kapeluszu 8-25 mm grubości, konsystencji korkowatej, korkowato-włóknistej, biały, jedynie słabo ciemniejący w KOH, suchy twardy.

Sporocarps usually grows together, imbricate, elongated bracketlike or effuso-reflexed sporocarps; individual pilei 10-120 mm across and extending ones 10-60 mm across, 10-30 mm thick; upper surface densely covered with tangled or straight tomentose hairs; azonal or only indistinctly zoned; ochre, russettish, smokey, with an orange-red, reddish-cinnamon tint; margin thin, sharp, sporadically obtuse, undulating.Pileus

space

Flesh in pileus 8-25 mm thick, consistency corky, corky-fibrous, white, grows only slightly dark with KOH, dry tough.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Na pniakach i pniach martwych drzew liściastych, zwłaszcza topoli i wierzby; w lasach nadrzecznych ale i suchych siedliskach, na przydrożnych drzewach, w parkach; owocniki w przeciągu całego roku.
Rare. On dead hardwood trees, particularly poplar and willow.

znaczenie gospodarcze

Powoduje intensywną zgniliznę drewna typu białego.
Causes severe white soft-rots.
Pokrewny gatunek włochatka ciemna (Coriolopsis gallica) ma brązowy, rdzawobrązowy miąższ, czerniejący z KOH. Powierzchnia kapelusza przypomina wrośniaka szorstkiego (Trametes hirsuta) który ma mniejsze pory (2-4 na mm), o gładkim ostrzu.

space

Surface of the cap reminding of wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) which has smaller pores (2-4 per mm) with smooth edges.

wybrane okazy · selected collections

#5
04 06 20 - 3
/Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja/
#7
jkz.060218-bf28064
leg. Jolanta Kozak
/Gliwice-Czechowice/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.257 [17]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.282 [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1839]
    Coriolopsis trogii (Berk.) Domański — wg Index Fungorum: Trametes trogii Berk. · synonimy: Funalia trogii (Berk.) Bodartsev & Singer, Trametes trogii Berk., Trametella trogii (Berk.) Domański
    publikacje: Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Szczepkowski i in. 2008, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007 , Szczepkowski i Piętka 2008a, Gierczyk i in. 2009, Szczepkowski 2010b, Wojewoda i Karasiński 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Karasiński 2009a (as: Funalia trogii), Wilga 2009c, Niemelä 2013 (as: Trametella trogii), Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Funalia trogii), Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015, Gierczyk i in. 2015a , Szczepkowski 2016, Gierczyk i in. 2017a, Szczepkowski 2017, Krotoski 2012, Wojewoda i in. 2016, Chachuła 2018 (as: Trametes trogii), Gierczyk i in. 2019a, Gierczyk i in. 2019b, Kujawa i in. 2019 (as: Trametes trogii), Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Trametes trogii), Friedrich 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Gorczak i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Wołkowycki 2022 (as: Trametella trogii)

znaleziska Coriolopsis trogii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CB-15 139354 CD-17 211101 CE-28 208608 208611 CE-46 208613 208617 208618 208583 249140 208614 208616 208612 CE-47 249132 DD-95 303439 DE-63 227659 DE-65 154324 119653 83808 DE-66 95508 84643 DE-75 88438 DE-78 126330 DE-82 92128 DF-30 28064 DF-53 126333 EC-34 293827 EC-35 275824 ED-15 252067 FE-13 12010

 ID12010  Coriolopsis trogii; Puławy, gm. Puławy, Jaroszyn, FE-13; 2005.01.15; pozostałość po starym łęgu nad rz. Wisłą; stary, powalony pień topoli kilkanaście owocników na bocznych ścianach pnia; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; oznaczone jako Funalia trogii – brunatka Trogiusza; eksykat: 15.01.2005 – 1 - Maz, https://www.bio-forum.pl/messages/33/7846.html, notatka: Notes 3 – 15.01.2005 - 1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID28064  Trametes trogii; Gliwice-Czechowice kąpielisko, DF-30; 2006.02.18; topole przy drodze asfaltowej; na pniu topoli mocno zaatakowanym przez grzyby kilkanaście owocników porozkładanych dachówkowato w grupach po trzy, cztery; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK - Trametes trogii 1/02/2006, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28864 fot. 28865 fot. 28866ID83808 Coriolopsis trogii; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2007.11.04; dąb, brzoza, sosna, osika; na leżącym konarze osiki rozpostarty na gałęzi; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Darek Karasiński; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 134969 fot. 134970 fot. 134971 fot. 134972

ID84643 Coriolopsis trogii; Ruda k.Radomska, woj. łódzkie, DE-66; 2007.11.11; zcięte topole na nieuprawianej łące; pień topoli rozpostarty na pniu; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 136769 fot. 136770 fot. 136771

ID88438 Coriolopsis trogii; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 2007.12.09; las mieszany z przewagą dębu, brzozy; na leżącym pniu osiki kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 142667 fot. 142668

 ID92128  Coriolopsis trogii; pomiędzy m.Pietrzaki i Cisie,gm.Blachownia,pow.częstochowski, DE-82; 2007.11.20; las mieszany sosna,dąb,buk,lipa,osika; na odłamanej bukowej gałęzi 2 owocniki; leg. Tomasz Nowak; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TN/25.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 150674

ID95508 Coriolopsis trogii; Gidle, woj. łódzkie, DE-66; 2008.01.13; las mieszany; na leżącej gałęzi, pod klonem jesionolistnym rozpostarty ne gałęzi; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 157841 fot. 157842

 ID119653  Coriolopsis trogii; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2008.10.14; las mieszany z przewagą liściastych; na leżącym drzewie liściastym jeden owocnik; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/KK/8.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 213229

ID126330 Funalia trogii; Pierzaki, woj. łodzkie, DE-78; 01.03.2009; las liściasty, głównie dąb, buk; na dębie w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 229537 fot. 229538

ID126333 Funalia trogii; Katowice Murcki, woj. śląskie, DF-53; 2009.03.06; las liściasty, buk, dąb; na leżącym liściastym pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 229542

ID139354 Funalia trogii; Garczyn-Kościerzyna pobocze krajowej 20, CB-15; 2009.07.30; Las sosnowy z domieszka brzozy; Na suchym dębie w nasadzeniach przydrożnych 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 259636 fot. 259637 fot. 259638
N 54*06,845'
E 017*54,292'
160 m npm

ID154324 Coriolopsis trogii; Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2009.11.07; las mieszany; na leżącej gałęzi (osika?) pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 299925 fot. 299926

grzyb w okolicy dość często spotykany

ID208583 Trametes trogii; 600 m na N od zabudowań Józefówki, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.10.13; ols: olchy, jesiony, brzozy, leszczyny; na dwóch suchych, opartych o drzewa konarach oraz na jednym opadłym konarze jesionu w grupach; leg. Piotr Zawada; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 111. Gmina Łęka Opatowska. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie, powiecie i innym województwie.
Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/512957.html
fot. 533989 fot. 533990 fot. 533991 fot. 533992

ID208608 Trametes trogii; 1,4 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.08.16; las liściasty, olchy, dęby, jesiony, buki; na powalonych jesionach w grupach, na kilku jesionach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 820. Gmina Sokolniki.
fot. 534145 fot. 534146 fot. 534147 fot. 534148 fot. 534149 fot. 534150

ID208611 Trametes trogii; 1,2 km na N-W od zabudowań Łęki Duże, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.08.22; las mieszany: olchy, jesiony, sosny, świerki, brzozy, graby; na powalonym jesionie w grupach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 797. Gmina Sokolniki. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 534180 fot. 534181 fot. 534182 fot. 534183

ID208612 Trametes trogii; 2,3 km na W od Leśniczówki Marianka, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.09.09; las mieszany: sosna, świerk, buk, brzoza; na opadłej gałęzi buka w grupie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 99. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 534198 fot. 534199 fot. 534200

ID208613 Trametes trogii; 2,1 km na W od Leśniczówki Marianka, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.08.12; las olchowy, z domieszką jesionu, leszczyny; na wywróconym jesionie w grupie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 106. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 534213 fot. 534214 fot. 534215 fot. 534216

ID208614 Trametes trogii; 1,9 km na N-E od zabudowań Kuźnicy Trzcińskiej, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.09.12; las mieszany: sosna, jesion, brzoza, grab, świerk; na opadłej gałęzi liściastego w grupie na jednej gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 107. Gmina Łęka Opatowska. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie, powiecie i województwie.
fot. 534229 fot. 534230 fot. 534231

ID208616 Trametes trogii; 800 m na N-W od zabudowań Rakowa, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.09.12; las mieszany: sosna, świerk, buk, brzoza; na opadłej gałęzi buka w grupie, na jednej gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 85. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 534262 fot. 534263 fot. 534264

ID208617 Trametes trogii; 1,7 km na W od Leśniczówki Marianka, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.09.15; las liściasty: olchy, jesiony, brzozy, rzadko buki; na powalonym jesionie masowo, prawie na całym pniu (na dł. 10 m); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 105. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 534269 fot. 534270 fot. 534271

ID208618 Trametes trogii; 1,6 km na S-W od zabudowań miejscowości Raków, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.09.19; las mieszany: sosna, buk, brzoza; na leżącej kłodzie buka w grupie, bardzo licznie, na dł. 3 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo w Mariance oddział 98. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 534276 fot. 534277 fot. 534278

ID211101 Trametes trogii; Bieniszew Klasztor, pow. koniński, woj. wielkopolskie, CD-17; 2012.07.23; podmokły las z przewagę jesionów; na przewróconych pniach jesionów grupowo; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 546744 fot. 546745 fot. 546746
zdjęcie z kwietnia 2012:
fot. 546747
włoski na kapeluszu:
fot. 546748

ID227659 Trametes trogii; Broniszew Stary, Jodły Lemańskie, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-63; 2013.07.07; las jodłowy z domieszkami; na leżącym konarze liściastego kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 619785 fot. 619786

ID249132 Trametes trogii; Makowszczyzna (Wójcin), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-47; 2014.10.10; pobocze drogi; na pniu uschłej lipy w grupie - kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 713702 fot. 713703 fot. 713704

ID249140 Trametes trogii; 1,7 km na S-E od zabudowań Marianki Siemieńskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-46; 2014.10.19; las olszowo-jesionowy; na martwym jesionie w grupie - kilkana¶cie owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów, Le¶ny Zakład Do¶wiadczalny w Siemianicach, oddział 103, gmina Łęka Opatowska.
fot. 713758 fot. 713759

ID252067 Trametes trogii; Las Bemowski, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie, ED-15; 2014.05.04; las mieszany z przewaga lisciastych, zarosla obok cieku; prawdopodobnie pień wierzby masowo; leg. ala mikołaj; det. K. Kołodziejczyk; eksykat: tak, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/668113.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/668115.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/668118.jpg

ID275824 Trametes trogii; Przasnysz ul.Targowa, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2015.10.30; rów przydrożny; na pniaku topolowym grupa kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 821925fot. 821926fot. 821927

ID293827 Trametes trogii; ok.1,5 km na N od Czernic Borowych, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.10.11; Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy; martwy grab prawdopodobnie rozpostarty; leg. Romuald Tomaszewski; det. B.Lyszkowska na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/881773.html

ID303439 Trametes trogii; 3 km na W od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.08.06; las mieszany, sosna, dąb, brzoza, grab, jodła; na spróchniałym pniu 1 duży, rozpostarty owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 937370 fot. 937371 fot. 937372

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji