grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coriolopsis trogii (Berk.) Domański

włochatka jasna, brunatka Trogiusza
Trametes trogii Berk. · Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & Singer
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
młode owocniki; 20.06.2004, Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
starsze owocniki
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
pory
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)

opis

Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
Owocniki wyrastają zwykle w grupach, ułożonych dachówkowato jeden nad drugim, wydłużonych konsolowatych lub rozpostarto-odgiętych owocników; poszczególne kapelusze szerokości 10 – 120 mm i odstające 10 – 60 mm szerokości, 10 – 30 mm grubości; górna powierzchnia gęsto pokryta splątanymi lub prostymi, filcowatymi włoskami; niestrefowana lub jedynie niewyraźnie strefowana; ochrowa, brunatnawa, dymnoszara, z odcieniem pomarańczoworudym, rudawocynamonowym; brzeg cienki, ostry, rzadziej tępy, falisty.

space

Miąższ w kapeluszu 8 – 25 mm grubości, konsystencji korkowatej, korkowato-włóknistej, biały, jedynie słabo ciemniejący w KOH, suchy twardy.

Sporocarps usually grows together, imbricate, elongated bracketlike or effuso-reflexed sporocarps; individual pilei 10 – 120 mm across and extending ones 10 – 60 mm across, 10 – 30 mm thick; upper surface densely covered with tangled or straight tomentose hairs; azonal or only indistinctly zoned; ochre, russettish, smokey, with an orange-red, reddish-cinnamon tint; margin thin, sharp, sporadically obtuse, undulating.Pileus

space

Flesh in pileus 8 – 25 mm thick, consistency corky, corky-fibrous, white, grows only slightly dark with KOH, dry tough.

występowanie

Rzadki. Na martwym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza topoli i wierzby.

Rare. On dead hardwood trees, particularly poplar and willow.

wartość

Powoduje intensywną zgniliznę drewna typu białego.

Causes severe white soft-rots.
Pokrewny gatunek włochatka ciemna (Coriolopsis gallica) ma brązowy, rdzawobrązowy miąższ, czerniejący z KOH. Powierzchnia kapelusza przypomina wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) który ma niejsze pory (2 – 4 na mm), o gładkim ostrzu.

space

Surface of the cap reminding of wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) which has smaller pores (2 – 4 per mm) with smooth edges.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040620.3.04 - Coriolopsis trogii (włochatka jasna); Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja
040620-3
/Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja/ #5
znalezisko 20060218.bf28064.jkz - Coriolopsis trogii (włochatka jasna); Gliwice-Czechowice
060218-bf28064
leg. Jolanta Kozak
/Gliwice-Czechowice/ #7