grzyby.pl

Coriolopsis trogii (Berk.) Domański

włochatka jasna, brunatka Trogiusza
Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & Singer · Trametes trogii Berk.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
młode owocniki; 20.06.2004, Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
starsze owocniki
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
pory
Coriolopsis trogii (włochatka jasna)

opis

Coriolopsis trogii (włochatka jasna)
Owocniki wyrastają zwykle w grupach, ułożonych dachówkowato jeden nad drugim, wydłużonych konsolowatych lub rozpostarto-odgiętych owocników; poszczególne kapelusze szerokości 10-120 mm i odstające 10-60 mm szerokości, 10-30 mm grubości; górna powierzchnia gęsto pokryta splątanymi lub prostymi, filcowatymi włoskami; niestrefowana lub jedynie niewyraźnie strefowana; ochrowa, brunatnawa, dymnoszara, z odcieniem pomarańczoworudym, rudawocynamonowym; brzeg cienki, ostry, rzadziej tępy, falisty.

Pory białe, żółtawe, ochrowe, świeże często różowocieliste; 1-3 na mm, 0.3-1 mm średnicy, nieregularne, koliste do kanciastych; ostrza ząbkowane. Rurki jednowarstwowe, rzadko w 2-3 warstwach, 2-8 mm długości, białe do jasnoochrowych, z białoszarym nalotem, przegrody dość grube.

Miąższ w kapeluszu 8-25 mm grubości, konsystencji korkowatej, korkowato-włóknistej, biały, jedynie słabo ciemniejący w KOH, suchy twardy.Owocniki wyrastają zwykle w grupach, ułożonych dachówkowato jeden nad drugim, wydłużonych konsolowatych lub rozpostarto-odgiętych owocników; poszczególne kapelusze szerokości 10-120 mm i odstające 10-60 mm szerokości, 10-30 mm grubości; górna powierzchnia gęsto pokryta splątanymi lub prostymi, filcowatymi włoskami; niestrefowana lub jedynie niewyraźnie strefowana; ochrowa, brunatnawa, dymnoszara, z odcieniem pomarańczoworudym, rudawocynamonowym; brzeg cienki, ostry, rzadziej tępy, falisty.

space

Miąższ w kapeluszu 8-25 mm grubości, konsystencji korkowatej, korkowato-włóknistej, biały, jedynie słabo ciemniejący w KOH, suchy twardy.

Sporocarps usually grows together, imbricate, elongated bracketlike or effuso-reflexed sporocarps; individual pilei 10-120 mm across and extending ones 10-60 mm across, 10-30 mm thick; upper surface densely covered with tangled or straight tomentose hairs; azonal or only indistinctly zoned; ochre, russettish, smokey, with an orange-red, reddish-cinnamon tint; margin thin, sharp, sporadically obtuse, undulating.Pileus

Pores white, yellowish, ochre, fresh often pink-bodycoloured; 1-3 per mm, 0.3-1 in diameter, irregular, rounded to angular; edges dentate. Tubes single-layered, rarely in 2-3 layers, 2-8 mm long, white to light ochre, with white-grey pruina, tube walls quite thick.

Flesh in pileus 8-25 mm thick, consistency corky, corky-fibrous, white, grows only slightly dark with KOH, dry tough.

Sporocarps usually grows together, imbricate, elongated bracketlike or effuso-reflexed sporocarps; individual pilei 10-120 mm across and extending ones 10-60 mm across, 10-30 mm thick; upper surface densely covered with tangled or straight tomentose hairs; azonal or only indistinctly zoned; ochre, russettish, smokey, with an orange-red, reddish-cinnamon tint; margin thin, sharp, sporadically obtuse, undulating.Pileus

space

Flesh in pileus 8-25 mm thick, consistency corky, corky-fibrous, white, grows only slightly dark with KOH, dry tough.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Na pniakach i pniach martwych drzew liściastych, zwłaszcza topoli i wierzby; w lasach nadrzecznych ale i suchych siedliskach, na przydrożnych drzewach, w parkach; owocniki w przeciągu całego roku.Rzadki. Na pniakach i pniach martwych drzew liściastych, zwłaszcza topoli i wierzby; w lasach nadrzecznych ale i suchych siedliskach, na przydrożnych drzewach, w parkach; owocniki w przeciągu całego roku.
Rare. On dead hardwood trees, particularly poplar and willow.
Rare. On dead hardwood trees, particularly poplar and willow.

znaczenie gospodarcze

Powoduje intensywną zgniliznę drewna typu białego.Powoduje intensywną zgniliznę drewna typu białego.
Causes severe white soft-rots.
Causes severe white soft-rots.
Pokrewny gatunek włochatka ciemna (Coriolopsis gallica) ma brązowy, rdzawobrązowy miąższ, czerniejący z KOH. Powierzchnia kapelusza przypomina wrośniaka szorstkiego (Trametes hirsuta) który ma mniejsze pory (2-4 na mm), o gładkim ostrzu.Pokrewny gatunek włochatka ciemna (Coriolopsis gallica) ma brązowy, rdzawobrązowy miąższ, czerniejący z KOH. Powierzchnia kapelusza przypomina wrośniaka szorstkiego (Trametes hirsuta) który ma mniejsze pory (2-4 na mm), o gładkim ostrzu.

Allied species włochatka ciemna (Coriolopsis gallica) has brown, rusty-brown flesh and turning black with KOH.

space

Surface of the cap reminding of wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) which has smaller pores (2-4 per mm) with smooth edges.Surface of the cap reminding of wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) which has smaller pores (2-4 per mm) with smooth edges.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040620.3.04 - Coriolopsis trogii (włochatka jasna); Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja
040620-3
/Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja/ #5
znalezisko 20060218.bf28064.jkz - Coriolopsis trogii (włochatka jasna); Gliwice-Czechowice
060218-bf28064
leg. Jolanta Kozak
/Gliwice-Czechowice/ #7