grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria kuemmerleana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.

włostka Kümmerlego
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka poplątana (Bryoria intricans)włostka wełnista (Bryoria lanestris)