literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2778]
    Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. · publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Rutkowski i in. 2014, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2021, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Hygrophorus chrysodon na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

360224 AB-94 300016 BB-01 224502 DB-05 363527 DB-06 350593 351559 DF-97 208777 FG-11 340928 FG-13 331671 FG-21 178446 FG-32 178640 FG-33 179126

 ID178446  Hygrophorus chrysodon; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2010.10.16; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na ziemi 6 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Podobnie jak wodnichę pomarańczową, spotykam ją dość często w lasach Beskidu Niskiego, występuje w tych samych siedliskach.

fot. 384401 fot. 384402 fot. 384403

 ID178640  Hygrophorus chrysodon; las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2010.10.23; głównie jodła i buk z domieszkami; na ziemi w trzech miejscach po kilka i kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384886 fot. 384887 fot. 384888 fot. 384889

 ID179126  Hygrophorus chrysodon; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.10.30; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na ziemi teraz tylko 2 razy po trzy owocniki, ale w tym lesie występuje liczniej; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/9.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 386733 fot. 386734 fot. 386735

ID208777 Hygrophorus chrysodon; Budzów pow. suski woj. małopolskie, DF-97; 2012.10.21; górski las bukowo-jodłowy; na ziemi (wilgotnej) masowo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki wyrastały w grupach wraz z innymi gatunkami wodnich, podczas masowego pojawu Lactarius salmonicolor, blisko cieków wodnych. Wodnicha ta w roku 2012, na ternie z którego jest zgłaszana, wyrastała w ilościach masowych do grudnia.

fot. 535123 fot. 535124 fot. 535125 fot. 535126

 ID224502  Hygrophorus chrysodon; 1 km S od m. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2013.09.27; buczyna; na ziemi 10 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/TT/130927/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Fotografie w w±tku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/602270.html

 ID300016  Hygrophorus chrysodon; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.09.19; żyzna buczyna; na zmurszałym odziomku buka pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000882, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/789040.html

 ID331671  Hygrophorus chrysodon; okolice Rymanowa Zdroju, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-13; 2019.11.24; las głównie jodłowo bukowy z domieszkami; na ziemi przy bitej leśnej drodze 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009264, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1140925 fot. 1140926

ID340928 Hygrophorus chrysodon; Mytarz - szlak na Bucznik, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-11; 2020.11.15; las głównie jodła, buk, dąb leszczyna i in.; na ziemi pojedynczo, po kilka i kilkanaście w kilku grupach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1197798 fot. 1197799 fot. 1197800 fot. 1197801 fot. 1197802

ID350593 Hygrophorus chrysodon; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.10.03; Las bukowo-sosnowy, wilgotne miejsce między dwoma wzgórzami; na ziemi do 10 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Janusz Słowiński, Sławek Magier; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'30.4"N 19°27'58.7"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1271185.html

ID351559 Hygrophorus chrysodon; Wysoczyzna Elbląska, Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.10.18; Buczyna, w okolicy też Brz, Md; na ziemi 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°14'19.7"N 19°29'38.2"E

fot. 1280680 fot. 1280681 fot. 1280682 fot. 1280683 fot. 1280684 fot. 1280685

 ID360224  Hygrophorus chrysodon; między Rokszycami a Brylińcami, pow. przemyski, woj. podkarpackie; 2020.11.10; las jodłowy; na ściółce grupami po kilkadziesiąt na odcinku 1,5 km lasu; leg. piotr pytel; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009930
uwagi: współrzędne stanowiska 49.726299 22.678006 https://www.bio-forum.pl/messages/33/1187786.html

ID363527 Hygrophorus chrysodon; Elbląg - Rubno (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.10.31; grąd (Bk-Gb-Lp-Db i in.); na ziemi 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'09.6"N 19°23'41.0"E

fot. 1390668 fot. 1390669 fot. 1390670 fot. 1390671 fot. 1390672

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji