literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hygrophorus chrysodon (wodnicha złocista) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 360224 AB94 300016 BB01 224502 DA96 374575 DB05 363527 DB06 350593 351559 DF97 208777 FG11 340928 FG13 331671 FG21 178446 FG32 178640 FG33 179126

ID 178 446 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 16 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na ziemi, 6 owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/12.11.10; uwagi: Podobnie jak wodnichę pomarańczową, spotykam ją dość często w lasach Beskidu Niskiego, występuje w tych samych siedliskach.; fot.384401 fot.384402 fot.384403 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

384401
384402
384403

ID 178 640 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 23 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła i buk z domieszkami, na ziemi, w trzech miejscach po kilka i kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/AH/11.11.10; uwagi: fot.384886 fot.384887 fot.384888 fot.384889 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

384886
384887
384888
384889

ID 179 126 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 30 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na ziemi, teraz tylko 2 razy po trzy owocniki, ale w tym lesie występuje liczniej; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/9.02.11; uwagi: fot.386733 fot.386734 fot.386735 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

386733
386734
386735

ID 208 777 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: Budzów pow. suski woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 21 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górski las bukowo-jodłowy, na ziemi (wilgotnej), masowo; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Owocniki wyrastały w grupach wraz z innymi gatunkami wodnich, podczas masowego pojawu Lactarius salmonicolor, blisko cieków wodnych. Wodnicha ta w roku 2012, na ternie z którego jest zgłaszana, wyrastała w ilościach masowych do grudnia.; fot.535123 fot.535124 fot.535125 fot.535126 [notatka: nie] [fotografie: tak];

535123
535124
535125
535126

ID 224 502 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: 1 km S od m. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 27 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi, 10 owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/TT/130927/0001; uwagi: Fotografie w w±tku:; [bf:602270] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 602270 ;

ID 300 016 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 19 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na zmurszałym odziomku buka, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000882; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:789040] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 789040 ;

ID 331 671 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: okolice Rymanowa Zdroju, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG13; data zbioru: 24 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami, na ziemi przy bitej leśnej drodze, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009264; uwagi: fot.1140925 fot.1140926 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140925
1140926

ID 340 928 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: Mytarz - szlak na Bucznik, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG11; data zbioru: 15 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodła, buk, dąb leszczyna i in., na ziemi, pojedynczo, po kilka i kilkanaście w kilku grupach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1197798 fot.1197799 fot.1197800 fot.1197801 fot.1197802 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1197798
1197799
1197800
1197801
1197802

ID 350 593 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'30.4"N 19°27'58.7"E], DB06; data zbioru: 3 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy, wilgotne miejsce między dwoma wzgórzami, na ziemi, do 10 owocników; leg. Stanisław Kosiński, det. Janusz Słowiński, Sławek Magier; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; wątek: [bf:1271185] [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1271185 ;

ID 351 559 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'19.7"N 19°29'38.2"E], DB06; data zbioru: 18 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, w okolicy też Brz, Md, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1280680 fot.1280681 fot.1280682 fot.1280683 fot.1280684 fot.1280685 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1280680
1280681
1280682
1280683
1280684
1280685

ID 360 224 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: między Rokszycami a Brylińcami, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 10 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na ściółce, grupami po kilkadziesiąt na odcinku 1,5 km lasu; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009930; uwagi: współrzędne stanowiska 49.726299 22.678006 [bf:1187786]; związane wątki bio-forum.pl: 1187786 ;

ID 363 527 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: Elbląg - Rubno (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'09.6"N 19°23'41.0"E], DB05; data zbioru: 31 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd (Bk-Gb-Lp-Db i in.), na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1390668 fot.1390669 fot.1390670 fot.1390671 fot.1390672 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390668
1390669
1390670
1390671
1390672

ID 374 575 oznaczenie: Hygrophorus chrysodon; lokalizacja: Kadyny, 600 m. E od Klasztoru Franciszkanów, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°17'33.3"N 19°29'53.4"E], DA96; data zbioru: 11 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką lipy i in., na ziemi, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1502942 fot.1502943 fot.1502944 fot.1502945 fot.1502946 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1502942
1502943
1502944
1502945
1502946
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji