grzyby.pl

Inosperma maculatum (Boud.) Matheny et Esteve-Rav.

włókniak plamisty, strzępiak plamisty
Inocybe fastigiella sensu auct. eur. · Inocybe maculata Boud. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych, pod drzewami liściastymi, brzozami, bukami, dębami i wierzbami; na ziemi; lipiec-sierpień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Inosperma maculatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 349520 298758 301727 302653 AB-94 298757 298796 AD-09 168570 AD-18 156438 BB-01 228894 BD-08 197482 ED-15 226242 ED-45 310076 FE-24 354575 FE-65 354606 GC-02 252492 230825 255455 256087 230824 GC-11 256086 GC-12 295486

 ID156438  Inocybe maculata; 2 km na S od Przałaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.08.29; las liściasty(Alnus, Betula, Quercus, Ulmus, Corylus); na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 490 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 307311 fot. 307312 fot. 307313

 ID168570  Inocybe maculata; 1,5 km na W od Nowego Dworku, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-09; 2009.09.12; skraj Sphagno-Alnetum, pod Betula, Alnus; na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 49/2009 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 352377

 ID197482  Inocybe maculata; Poznań, Park Sołacki, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2010.08.18; park miejski; na ziemi pod bukami i krzewami parkowymi licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100818/0001, tak, notatka: nagranie (zapach, lokalizacja); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/362204.html

 ID226242  Inocybe maculata; Las Bemowski, 440 m E, Kwirynów, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED-15; 2013.08.02; las łęgowy, brzoza, dąb, sosna, obok drogi leśnej, pod brzozą, obok dąb; w ziemi 1 owocnik; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/130802/0001, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/580408.html

 ID228894  Inocybe maculata; 2 km SE od Kołobrzeg – Podczele II, oddz. 28f Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2013.09.18; świerczyna na styku z buczyną; na ziemi w przydrożnym rowie wiązka kilku owocników, w części rozwijające się pod powierzchnią gleby; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/130918/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/597465.html

 ID230824  Inocybe maculata; około 5 km na NE od Supraśla, w pobliżu Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2012.08.11; las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej); na ziemi kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120811/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636593

 ID230825  Inocybe maculata; około 5 km na NE od Supraśla, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2012.08.18; las mieszany; na poboczu drogi masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120818/0005, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636596

 ID252492  Inocybe maculata; około 5 km na NE od Suprasla, Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.18; fragment lasu ze starym drzewostanem, w większości liściastym (grab, dąb); na ziemi na poboczu drogi leśnej, miejsce widne kilka sztuk w różnym wieku; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130708/0002, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: link do wątku

 ID255455  Inocybe maculata; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2013.08.17; las mieszany, pobocze drogi leśnej; na ziemi kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BG/MG/130817/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 738396fot. 738397fot. 738398

 ID256086  Inocybe maculata; około 1 km na S od Ogrodniczek, skraj śródpolnego zadrzewienia, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2013.07.24; zachwaszczony pas ziemi pomiędzy polem uprawnym a zadrzewieniem; na ziemi kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130724/0001, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: dyskusja w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/584559.html

 ID256087  Inocybe maculata; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2013.08.01; szerokie przydroże w lesie mieszanym (grab, dąb, w oddali swierki); na ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130801/0002, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: dyskusja w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/583003.html

 ID295486  Inocybe maculata; Puszcza Knyszyńska, okolice Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2014.08.29; pobocze drogi w lesie mieszanym; na skraju błotnistej koleinny jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140829/1002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 897664

 ID298757  Inocybe maculata; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.04; pobocze drogi w buczynie; na ziemi pod bukami w grupie (7 owocników); leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000752, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915317
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/865115.html

 ID298758  Inocybe maculata; Puszcza Bukowa, ok. 1,4 km na S od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Smoczą w Szczecinie Podjuchach, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2016.08.05; pobocze drogi brukowanej przecinającej buczynę z domieszką dębów; na ziemi pod bukami i dębami w grupach, łącznie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000751, BGF0000754, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915320
Gatunek omówiony w wątkach:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/865599.html
https://www.bio-forum.pl/messages/33/865611.html

 ID298796  Inocybe maculata; Puszcza Bukowa, 0,9 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.06; okrajek zadrzewienia liściastego przy ugorze; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000749, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915535
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/866178.html

 ID301727  Inocybe maculata; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2016.07.10; grąd; na ziemi pod lipą w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001046, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/858848.html

 ID302653  Inocybe maculata; Puszcza Bukowa, ok. 2,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2016.09.08; dolina strumienia w buczynie z domieszką jesionów; na ziemi pod bukami w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001288, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/899027.html

 ID310076  Inocybe maculata; Młochów, Lasy Młochowskie, pow. pruszkowski, woj. m, ED-45; 2016.07.16; Las mieszany /sosna, dąb/, pobocze drogi; ziemia 1 szt; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001214, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/862674.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/862676.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/862677.jpg

ID349520 Inosperma maculatum; Puszcza Bukowa (prop. rez. Węglino), 1,8 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2021.09.06; pobocze drogi w żyznej buczynie; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1263584 fot. 1263585 fot. 1263586
podstawki:
fot. 1263587
zarodniki: 8,2-10,7 x 4,9-6,1 (średnio 9,1 x 5,4), Q: 1,5-1,8 (średnio 1,7)
fot. 1263588
cheilocystydy:
fot. 1263589 fot. 1263590

 ID354575  Inosperma maculatum; Zgórzyńskie - 51.311744, 22.159316, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2021.09.08; zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola); na ziemi kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008727, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1259801.html
uwagi: fot. 1306685fot. 1306686

 ID354606  Inosperma maculatum; Wyżnianka - 50.934284, 22.139798, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-65; 2020.08.07; Las liściasty z domieszką sosny (Drzewa: grab, dąb, topola, sosna); Na ziemi w niecce lessowego wąwozu kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008767, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1157295.html
uwagi: fot. 1306851fot. 1306852

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji