grzyby.pl

Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.

włostka dwubarwna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka jodłowa (Bryoria abietina)włostka cieniutka (Bryoria capillaris)

występowanie