grzyby.pl

Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto

woskowniczek podlaski
Ceraceomyces sublaevis (Bres.) Jülich [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na zmurszałym drewnie, przeważnie iglastym, na opadłych gałęziach jodły i sosny, także na drewnie liściastym, np. olszy czarnej.W lasach, na zmurszałym drewnie, przeważnie iglastym, na opadłych gałęziach jodły i sosny, także na drewnie liściastym, np. olszy czarnej.