występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na martwych pniach i gałęziach drzew iglastych (sosna) i liściastych (olsza czarna), także na starych owocnikach wrośniaka szorstkiego (Trametes hirsuta); wrzesień-listopad.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Ceriporia purpurea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 367293 CC-15 295017 353938 DE-35 345921 DE-47 182266 DE-56 274784 358597 EC-46 279401 FG-23 343430

ID182266 Ceriporia purpurea; 2,5 km S, Lipowczyce, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2009.08.01; las sosnowy w otoczeniu stawu ''Biały Ług''; na nadpalonej gałęzi sosnowej leżącej przy starym ognisku owocniki rospostarte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 10,51"N ; 19st 38' 57,33"E

fot. 395937 fot. 395938 fot. 395939 fot. 395940 fot. 395941

ID274784 Ceriporia purpurea; 1,7 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.04.06; wilgotny i podmokły las mieszany; szpaler jesionów przy dróżce; na murszejącej gałęzi jesionowej (?) leżącej w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 37,4" N i 19st 27' 17,7" E

fot. 817866 fot. 817867

 ID279401  Ceriporia purpurea; park w miejscowości Krasne, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2016.02.09; Wielogatunkowe zadrzewienie parkowe; na leżącej gałęzi liściastej(klon?jesion?) Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001643, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/824273.html

ID295017 Ceriporia purpurea; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.09.19; Podmokła łąka - ols.; Zmurszała gałąź olchy na ściółce. Grupa kilku rozpostartych owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. B. Łyszkowska, P. Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum
fot. 895680 fot. 895681 fot. 895682

 ID343430  Ceriporia purpurea; Królik Wołoski, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2019.11.17; Otoczenie cerkwi i cmentarza z lipami i in.; na leżącej martwej gałęzi, prawdopodobnie lipowej rozpostarty owocnik na fragmencie galęzi; leg. Anna Hreczka; det. potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006694, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1214860 fot. 1214861 fot. 1214862

Wątek Ceriporia purpurea

ID345921 Ceriporia purpurea; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.06.03; las liściasty na zboczu góry -topola biała, robinia, brzoza, klon i inne; na murszejącym drągu topolowym (?) leżącym na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 36,7" N 19st 24' 49,7" E

fot. 1233213 fot. 1233214 fot. 1233215 fot. 1233216 fot. 1233217 fot. 1233218

ID353938 Ceriporia purpurea; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2021.12.06; Las liściasty z domieszką sosny.; Gałąź jesionowa Kilka owocników; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1302617

ID358597 Ceriporia purpurea; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.05.21; las mieszany -brzoza, osika, olcha, dąb i inne; na gałęzi powalonej osiki jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 8" N 19st 26' 30,3" E

fot. 1347188

ID367293 Ceriporia purpurea; Wzgórza Bukowe, 1,5 km NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.03.12; łęg olszowo-jesionowy; na konarze starego, powalonego przez Wiatr Fraxinus excelsior kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/830590.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji