grzyby.pl

Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.

włostka Nádvornika
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka Motyki (Bryoria motykana)włostka prosta (Bryoria simplicior)

występowanie