grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.

włostka Nádvornika
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka Motyki (Bryoria motykana)włostka prosta (Bryoria simplicior)